ข่าวรับสมัคร
(ส.ปชส.สระแก้ว)องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบปี พ.ศ.2562

วันที่ 29 พ.ย. 2561 )
ประจัก/ส.ปชส.สระแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว งบปี พ.ศ.2562 จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป1อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1อัตราและ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก1อัตรา ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ให้สมัครด้วยตัวเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม2561 ถึง 17 ธันวาคม2561 ในเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 037247669

จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.