FONTSIZEข่าวรับสมัคร
(สวท.ระยอง) สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลพนักจ้างเหมาขับรถยนต์

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 83 คน)

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลพนักจ้างเหมาขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 กันยายน 2562 รับสมัครจนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ดูได้ที่ www.rayong.doae.go.th  สอบถามได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. 038-613699 ต่อ12
จำนวนคนอ่าน 84 คน จำนวนคนโหวต 0 คน


   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.