ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ชี้ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

วันที่ 10 ม.ค. 2555 )
ส.ปชส.จันทบุรี

หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติอย่างคึกคัก
 
               หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ชี้ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
 
              นายธเนศ เธียรนันทน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลกำหนดให้มีการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ในทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 ทั้งนี้เนื่องจากเด็กและเยาวชน เป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งของประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่รัฐบาลกำหนดไว้ คือ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ เพื่อให้เด็กและและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็ก โดยในปีนี้ นายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ว่า "สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา รักษาความเป็นไทย” ในส่วนของจังหวัดจันทบุรีหลายหน่วยงานได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัว เช่น ที่หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจัดงานวันเด็กที่บริเวณหน้าหอสมุดและภายในอาคาร ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันเด็กที่ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี แยกคลองทราย ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าช้าง, เทศบาลเมืองท่าช้างจัดงานวันเด็กที่สนามหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองท่าช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนารายณ์จัดงานวันเด็กที่ทุ่งดอนผี ตำบลคลองนารายณ์, ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จัดงานวันเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี, สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จันทบุรี จัดงานวันเด็กที่สนามหน้าอาคารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7, เทศบาลพลับพลานารายณ์จัดกิจกรรมวันเด็กช่วงเย็นเริ่ม 16.00 น.เป็นต้นไปที่สำนักงานเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ เช่นเดียวกับเทศบาลเมืองจันทบุรี ที่จัดงานวันเด็กที่ลานอเนกประสงค์ ตรงข้ามธนาคารกรุงเทพ สาขาท่าแฉลบในช่วงเย็นตั้งแต่ 16.00 น.เป็นต้นไป โดยทุกที่ที่จัดกิจกรรมมุ่งเน้นสร้างความสนุกสนานสอดแทรกความรู้ สร้างความรัก ความผูกพันในครอบครัว มีอาหาร เครื่องดื่ม ของขวัญ แจกเด็กและผู้ปกครองฟรี
 
                                                     *********************************
จรัล บรรยงคเสนา/ภาพ/ข่าว ( 10 ม.ค. 55 ) ธเนศ เธียรนันทน์/ตรวจข่าว
จำนวนคนอ่าน 860 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ สนองนโยบาย คสช. ทวงคืนผืนป่า สนธิกำลังออกตรวจพื้นที่ป่าสงวน 7 จุด ใน อ.บ่อไร่ จ.ตราด พบการรุกล้ำพื้นที่ป่ายึดคืนได้กว่า 23 ไร่ (24/07/2557 18:36:50)
  (ส.ปชส.ตราด)สภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการยกระดับติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน (24/07/2557 18:36:00)
  (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด (24/07/2557 18:35:03)
  (ส.ปชส.ตราด)สนง.คุมประพฤติจังหวัดตราด เดินหน้าจัดกิจกรรมพลังครอบครัวป้องกันการเสพซ้ำ “พ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด” (24/07/2557 18:33:46)
  (ส.ปชส.ตราด)กฟผ.จัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปราย ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ที่จังหวัดตราด (24/07/2557 18:32:50)
  (ส.ปชส.ตราด)ผู้ว่าฯตราด ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าวเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมเมืองตราด (24/07/2557 18:32:03)
อ่านทั้งหมด     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.