> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) หลายแห่งในจังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว ชี้ให้เห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ

วันที่ 10 ม.ค. 2555 )
ส.ปชส.จันทบุรี
จำนวนคนอ่าน 90 คน จำนวนคนโหวต 0 คน