> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - การปลูกมะนาวในป่อปูน

วันที่ 12 ม.ค. 2555 )

ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดตราด เผยการปลูกมะนาวในปูนของวัดธรรมาภิมุข ประสบความสำเร็จ เตรียมนำชาวบ้านเข้าไปศึกษาเรียนรู้
 
นายอาคม ภูติภัทร ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ตามที่วัดธรรมาภิมุข อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ได้ทดลองปลูกมะนาวในบ่อปูนจำนวนกว่า 300 ต้น ซึ่งขณะนี้จะเกือบ 1 ปีแล้ว ปรากฏว่ามะนาวเริ่มให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ แต่ละต้นมีผลผลิตกว่า 100 ลูก รวมทั้งมะนาวมีผลใหญ่ น้ำเยอะ และผิวบาง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
 
ดังนั้นตนเองพร้อมด้วยทีมงาน พร้อมนำชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดตราด เข้าศึกษาเรียนรู้การปลูกมะนาวในบ่อปูนของวัดธรรมาภิมุข ในวันที่ 20 มกราคม 2555 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดตราด เพื่อนำไปขยายผลต่อไป
 
ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนจังหวัดตราด กล่าวอีกว่า จุดเด่นของการปลูกมะนาวในบ่อปูนก็คือ สามารถควบคุมความชื่น ควบคุมดิน และธาตุอาหาร ที่เราต้องการจะให้มะนาวได้ รวมทั้งการป้องกันโรค และศัตรูพืช ก็ทำได้ง่ายกว่าการปลูกมะนาวแบบปกติ ส่งผลให้มะนาวเติบโตเร็วกว่ามะนาวทั่วไป เพียง 1 ปี ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งแตกต่างจากมะนาวที่ปลูกปกติ จะใช้เวลา 2 ปี ถึงจะสามารถเก็บผลผลิต อย่างไรก็ตามในปัจจุบันตามบ้านเรือนต่างๆ มีการปลูกมะนาวไว้กินในครัวเรือนน้อยมาก ส่วนใหญ่ต้องหาซื้อตามตลาด ดังนั้นการปลูกมะนาวในบ่อปูนจึงแนวทางหนึ่งในการลดรายจ่ายของครัวเรือน และยังสามารถความรู้ไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้อีกทางหนึ่งด้วย....
จำนวนคนอ่าน 137 คน จำนวนคนโหวต 0 คน