> Share
ข่าวประกวดราคา
สวท.สระแก้ว/องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายฝายแก้มลิง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ

วันที่ 17 ม.ค. 2555 )
สวท.สระแก้ว
 
องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการขุดลอกขยายฝายแก้มลิง หมู่ที่ 2 บ้านห้วยเดื่อ ขุดลอกตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ พร้อมป้ายโครงการ ราคากลาง 185,000.-บาท ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 27 มกราคม 2555 สอบถามรายละเอียดโทร 037-246177 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง 26 มกราคม 2555 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน