> Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
(สขร. สปข.7) แจ้งเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า นายสุชาติ ประสงค์เจริญ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า 3 แห่ง

วันที่ 20 ม.ค. 2555 )
ญาณิศา/สขร.สปข.7
 
แจ้งเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า
 
         นายสุชาติ ประสงค์เจริญ จัดหางานจังหวัดจันทบุรี ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า 3 แห่งคือ
1. ศูนย์ประสานการพิสูนจ์สัญชาติแรงงานพม่าจังหวัดเชียงราย
    ตั้งอยู่ที่ 100/228-229 ม. 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2. ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจังหวัดตาก
    ตั้งอยู่ที่ 393/2-3-4 ม.2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก
3. ศูนย์ประสานการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจังหวัดระนอง
    ตั้งอยู่ที่ 89/150 ม.1 ถ.ชาวประมง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง
         จึงขอให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุวันที่ 20 มกราคม 2555 หรือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 แต่ยังมิได้พาแรงงานต่างด้าวไปพิสูจน์สัญชาติให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานและจะต้องถูกผลักดันกลับประเทศต่อไป หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการพิสูนจ์สัญชาติของแรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นสัญชาติพม่า ลาว หรือกัมพูชา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักจัดหางานจังหวัดจันทบุรี เลขที่ 1212/21 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี โทร.039-325913-4กด3 ในวันและเวลาราชการ
                                    ..............................................................................
                                                                                                                                        ญาณิศา/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 205 คน จำนวนคนโหวต 0 คน