> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ชลบุรี)กระทรวงสาธารณสุข จัดการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี 2555

วันที่ 24 ม.ค. 2555 )
กํญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.ชลบุรี
 
กระทรวงสาธารณสุข จัดการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี 2555 นางสาวกัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจาก กระทรวงสาธารณสุขว่า ได้มอบหมายให้ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน ภาคกลาง ดำเนินการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ภาคกลาง ประจำปี 2555 จำนวน 10 สาขา เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติแก่ อสม. ซึ่งจัดประชุมนำเสนอผลงาน เพื่อคัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและระดับภาค โดยในระดับเขต 2,3 และ4 นำเสนอผลงานในวันที่ 24 มกราคม 2555 และเขต 1,5 และ9 ให้นำเสนอผลงานในวันที่ 25 มกราคม 2555 ณ ศูนย์ สช.ภาคกลาง สำหรับกำหนดการเริ่มในวันที่ 23 มกราคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก อสม. ดีเด่น ภาคกลาง ณ ศูนย์ สช.ภาคกลาง โดยนางสุจินดา สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน และภาคกลาง และในวันที่ 26 – 28 มกราคม 2555 คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ คัดเลือก อสม. ดีเด่น ระดับเขตและภาค ในพื้นที่จังหวัดต่อไป
จำนวนคนอ่าน 168 คน จำนวนคนโหวต 0 คน