> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ชลบุรี) อบต.เวียงเหนือ ลงเหนือสู่เมืองชายทะเล ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ

วันที่ 24 ม.ค. 2555 )
กํญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.ชลบุรี
 
อบต.เวียงเหนือ ลงเหนือสู่เมืองชายทะเล ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบได้ให้การต้อนรับ นางอุบลรัตน์ ปิยะโกศล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 40 คน จาก อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูล ประสบการณ์การบริหารจัดการองค์กร ปรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสัตหีบ หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับคณะ สำหรับการศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ ได้ศึกษาดูงานในเรื่องเมือง ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ให้สามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการองค์กร และงานในหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ โดยนายนายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสัตหีบได้ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปภาพรวมของเทศบาลเมืองสัตหีบ ทั้งนี้คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ จะได้รับประโยชน์ ความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร หลักการละกลยุทธ์การบริหารงานบุคคล ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน สามารถนำไปปรับใช้ในหน้าที่การงานของตนเองต่อไป
จำนวนคนอ่าน 183 คน จำนวนคนโหวต 0 คน