> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ชลบุรี) โครงการมหกรรมสุขภาพ

วันที่ 1 ก.พ. 2555 )
ศิริชัย โสรเนตร (ส.ปชส.ชลบุรี)
 
โครงการมหกรรมสุขภาพ
           เทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จัดโครงการมหกรรมสุขภาพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค ประจำปี 2555
           ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี อ่างเก็บน้ำหนองค้อ นายอาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธาน เปิดโครงการมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2555 โดยมีสมาชิกสภาพเทศบาล สมาชิกชมรม อสม. ชมรมผู้สูงอายุ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมโครงการมหกรรมสุขภาพในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันการเกิดโรค ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ให้มีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงการรักษาสุขภาพพร่างกายให้แข็งแรง ด้วยวิธี 3 อ. การรับประทานอาหารที่มีสารอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ การออกกำลังกาย หรือการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน และทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ หาวิธีคลายเครียด หรือทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว รวมถึงการพักผ่อนให้พอเพียงวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมง เพียงแค่นี้ก็มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย ซึ่งภายในกิจกรรมก็ยังมี ลีลาศจากนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทร รำมวยไทย จากนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน เต้นแอโรบิค รำไม้พลอง และฮูลาฮูป จากชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมด้วย
..................
นายศิริชัย โสรเนตร....ข่าว
1 กุมภาพันธ์ 2555
จำนวนคนอ่าน 110 คน จำนวนคนโหวต 0 คน