> Share
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ WWW.thailandchonburi.com ให้ตรงกับนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 7 ก.พ. 2555 )
กํญญรัตน์ เกียรติสุภา ปชส.ชลบุรี
 

ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ WWW.thailandchonburi.com ให้ตรงกับนโยบายของรัฐบาล น.ส.กัญญรัตน์ เกียรติสุภา ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรีได้ทำการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ WWW.thailandchonburi.com ให้ตรงกับนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ นักเรียนนักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทั่วถึง โดยมีการเพิ่มเติมข้อมูล ดังนี้ คือ เรื่องรอบรู้...ประชาคมอาเซียน , โครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และงานนโยบายเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด จึงขอประกาศให้ประชาชนทั่วไปทราบโดยทั่วกันเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาข้อมูลต่อไป

จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน