ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - สพป.ตราด พัฒนาทักษะ “ภาษาอังกฤษ” เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่อาเซียน

วันที่ 10 ก.พ. 2555 )

สพป.ตราด พัฒนาทักษะ "ภาษาอังกฤษ” เตรียมความพร้อมบุคลากรสู่อาเซียน
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” พัฒนาความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 โดยมี นายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์เสมารักษ์ นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.ตราด กล่าวว่า การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรในสำนักงานฯ สืบเนื่องมาจากการที่ประเทศไทยจะต้องก้าวสู่การรวมตัวกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ทำให้กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีมาตรการสำคัญ คือ การรณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก รวมทั้งภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน จึงได้จัดโครงการ "พ.ศ. 2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ" (English-Speaking Year 2012) โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดให้วันจันทร์เป็นวันภาษาอังกฤษ เพื่อให้บุคลากร ในหน่วยงานใช้ภาษาอังกฤษในการทักทายโดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกผิด แต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันพูด เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องธรรมดา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สพป.ตราด จึงได้จัดอบรมหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดยจัดกิจกรรมฝึกเรียนพูดภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติ ทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 15.00-17.00 น. และฝึกใช้ภาษาอังกฤษพูดคุย สนทนากันภายในสำนักงานฯ เพื่อเรียนรู้ได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่ สพป.ตราด ได้ดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่อาเซียน อาทิ จัดทำป้ายชื่อ ป้ายประชาสัมพันธ์ ต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ จัดมุมพูดภาษาอังกฤษ เปิดเสียงตามสายเป็นเพลงภาษาอังกฤษ ..
จำนวนคนอ่าน 543 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  (ส.ปชส.ตราด)ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ สนองนโยบาย คสช. ทวงคืนผืนป่า สนธิกำลังออกตรวจพื้นที่ป่าสงวน 7 จุด ใน อ.บ่อไร่ จ.ตราด พบการรุกล้ำพื้นที่ป่ายึดคืนได้กว่า 23 ไร่ (24/07/2557 18:36:50)
  (ส.ปชส.ตราด)สภาเกษตรกรจังหวัดตราด จัดโครงการยกระดับติดอาวุธทางปัญญา สร้างสัมมาชีพทั่วแผ่นดิน (24/07/2557 18:36:00)
  (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด เตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด (24/07/2557 18:35:03)
  (ส.ปชส.ตราด)สนง.คุมประพฤติจังหวัดตราด เดินหน้าจัดกิจกรรมพลังครอบครัวป้องกันการเสพซ้ำ “พ่อแม่อาสา นำพาปลอดยาเสพติด” (24/07/2557 18:33:46)
  (ส.ปชส.ตราด)กฟผ.จัดโครงการสร้างเยาวชนเพื่อเป็นเครือข่ายการสื่อสาร กิจกรรมอภิปราย ปีที่ 4 ครั้งที่ 3 “ขยับความคิด พิชิตปัญหาพลังงานไฟฟ้าไทย” ที่จังหวัดตราด (24/07/2557 18:32:50)
  (ส.ปชส.ตราด)ผู้ว่าฯตราด ขอความร่วมมือสื่อมวลชนร่วมนำเสนอข่าวเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมเมืองตราด (24/07/2557 18:32:03)
อ่านทั้งหมด      
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         


เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.