> Share
ข่าวประกวดราคา
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 4 หลัง (แฝด 2 คู่)

วันที่ 15 ก.พ. 2555 09:34:53 )
กมลวรรณ / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
 
                    มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 4 หลัง (แฝด 2 คู่) มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ บางคล้า  ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาก่อสร้างได้ที่ หน่วยงานพัสดุ ชัน 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  20 กุมภาพันธ์  2555  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น.  ดูรายละเอียดได้ที่ www.gprocurement.go.th  และ  www.rru.ac.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 038 - 517012  ในวันและเวลาราชการ
 
 
 
**************************
จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน