> Share
ข่าวรับสมัคร
(ส.ปชส.นครนายก)รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมา)

วันที่ 16 ก.พ. 2555 )
 

เรื่อง  รับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมา)

                กรมควบคุมมลพิษ มีความประสงค์จะรับสมัครนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมา) จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังนี้

                รายละเอียด

ตำแหน่ง   นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (จ้างเหมา)

อัตราว่าง  1 อัตรา

ค่าจ้าง  10,950 บาท/เดือน

                คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านประสานงาน

3.มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก

4.สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop , Adobe lllustrator  และ Social work ได้เป็นอย่างดี

                วิธีการสมัคร

   สมัครทาง Email เท่านั้น โดยส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา ปริญญาบัตร มาที่ Email : kmpcd@pcd.go.th หรือ megeterium@hotmail.com  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555

จำนวนคนอ่าน 209 คน จำนวนคนโหวต 0 คน