> Share
ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.นครนายก) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต3 ตรวจติดตาม นโยบายเร่งด่วนและโครงการสำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะรับจำนำข้าว และ ช่วยเหลือน้ำท่วม ที่จังหวัดนครนายก

วันที่ 28 ก.พ. 2555 )
จำนวนคนอ่าน 82 คน จำนวนคนโหวต 0 คน