( ส.ปชส.จันทบุรี )จ.จันทบุรี เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้าย (22/03/2562) (ส.ปชส.ระยอง) จังหวัดระยอง ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ (22/03/2562) ( ส.ปชส.จันทบุรี )จ.จันทบุรี พัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จิตอาสาจันทบุรี บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (21/03/2562) ( ส.ปชส.จันทบุรี )รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชนในจันทบุรี (21/03/2562)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ปีที่ 249 (21/03/2562 14:41:50) (ส.ปชส.ฉะเชิงเเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา นำหน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา (21/03/2562 14:38:08)
อ่านทั้งหมด     

(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จำรวน 3 รายการ (21/03/2562)
(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ (21/03/2562)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (18/03/2562 11:17:33)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ (21/03/2562 11:32:51)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม (20/03/2562 12:13:49)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สำนักงานจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (20/03/2562)
     
(สวท.ระยอง) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ แจ้งบุคคลสูญหาย (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมกาแฟสัญจร (13/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )ส.ปชส.จันทบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส. (13/03/2562)
     
( ส.ปชส.จันทบุรี )จ.จันทบุรี เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งช่วงโค้งสุดท้าย (22/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) จังหวัดระยอง ชวนเที่ยวงาน“มหกรรมเล่าขาน ตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 64 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )จ.จันทบุรี พัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จิตอาสาจันทบุรี บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (21/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชนในจันทบุรี (21/03/2562)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ปีที่ 249 (21/03/2562 14:41:50)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา นำหน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา (21/03/2562 14:38:08)
(ส.ปชส.ระยอง) จ.ระยอง ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น “เมืองเก่าระยอง” (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) ช้างป่าเพศผู้บุกทำลายต้นทุเรียนของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ จ.ระยอง ซึ่งมีลูกทุเรียนจำนวนมากที่อยู่คาต้นกำลังรอเก็บเกี่ยวเสียหายทั้งหมด ทำสูญเงินกว่า 60,000 บาท (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) จ.ระยอง เห็นชอบ “ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำ” ให้จัดเก็บเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง เร่งกู้เรือลากจูงเรือสินค้าที่จมบริเวณท่าเรือของบริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จำกัด (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) ผู้ว่าฯ ระยองประชุมคณะกรรมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) จังหวัดระยอง บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายผู้ประกอบการบนเกาะเสม็ด รณรงค์โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" ตามพระปณิธาน ศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2562 (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออก ติดอาวุธทางปัญญาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตให้ครูผู้สอน ต่อยอดการเรียนรู้ไปสู่นักเรียนนักศึกษาให้พัฒนาความรู้ให้ก้าวหน้าต่อไป (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) สนง.ปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับ ส.ปชส.ระยองออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่โครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าและโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) จังหวัดระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยง คาดน้ำใช้ยังเพียงพอ (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) ประธาน อ.ค.ต.ป.และคณะลงพื้นที่ระยอง ตรวจติดตามการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) อปท.ใน อ.บ้านค่าย พร้อมใจจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพและมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้แก่ รพ.สต.ในพื้นที่ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) ผู้ว่าฯ ระยอง เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2562 (20/03/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) จ.ระยอง ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน "มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง" ประจำปี 2562 (20/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี เชิญชวนประชาชนร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย (20/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )จ.จันทบุรีจัดการประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอฯ (20/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) แถลงข่าว เตรียมจัดวิ่งการกุศล วิ่งเมืองจันท์ มันส์สุดฤทธิ์ (19/03/2562)
(ส.ปชส.สระแก้ว)ประชาชนจังหวัดสระแก้วเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย Big Day 24 มีนาคม (19/03/2562)
(ส.ปชส.ชบ) สวนนงนุชต่อยอดเตรียมทำสวนลอยฟ้าเปิดให้ชมทั้งปี (19/03/2562)
(ส.ปชส.ชบ) ชลบุรี เตรียมความพร้อมในการตักน้ำศักดิ์สิทธิ (19/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเปิดปฏิบัติการช่วยเหลือภาคตะวันออก (18/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรีจัดงาน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 (18/03/2562)
อ่านทั้งหมด     

  

 
 
 

 

 

 

 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.