(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วเร่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 4 ดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตามพระราชดำริ ในหลวง ร.10 (23/01/2562) (ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ใช้รูปแแบบเกษตรพอเพียงแบบใหม่พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจกับตัวแทนราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ ขอให้รื้อย้ายอาคารบ้านเรือนออกจากพื้นที่ ภายใน 30 วัน (23/01/2562) (ส.ปชส.ระยอง)อบจ.ระยองเปิดโคมไฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 68 (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเมืองระยอง อยากเห็นหน้าตานายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ หลังเลือกตั้งได้รัฐบาลชุดใหม่ วอนเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ (23/01/2562) (ส.ปชส.ระยอง)เทศบาลนครระยองจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ปัญหาให้กับประชาชนและสื่อมวลชน (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)ระยองเตรียมขึ้นทะเบียนจีไอทุเรียนพันธุ์ "หมอนทอง" เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าชุมชน (23/01/2562) (ส.ปชส.ระยอง)เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2561 (23/01/2562)
อ่านทั้งหมด     

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 728 รายการ (23/01/2562 11:52:14)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 9 รายการ (23/01/2562 11:50:32)
(ส.ปชส.สระแก้า)สถานีอุตุนิยมวิทยาสระแก้วมีความประสงค์ประกาศประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอาวุโสและชำนาญการ (23/01/2562)
     
เหล่ากาชาด จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงาน (23/01/2562)
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ (21/01/2562)
(สวท.ระยอง) เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ หลายตำแหน่ง (19/01/2562)
     
(สวท.ระยอง) สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดงาน วันทหารผ่านศึก ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 (15/01/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )สภากาชาดไทย จัดอบรมพัฒนาอาสายุวกาชาดพึ่งพาได้ดูแลผู้สูงอายุ (15/01/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) กอ.รมน.จันทบุรีพัฒนาเครือข่ายเสริมสร้างความมั่นคงเตรียมพร้อมการเลือกตั้ง (15/01/2562)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วเร่งขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ 4 ดีให้เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ตามพระราชดำริ ในหลวง ร.10 (23/01/2562)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ ใช้รูปแแบบเกษตรพอเพียงแบบใหม่พัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมชี้แจงและทำความเข้าใจกับตัวแทนราษฎรที่บุกรุกพื้นที่ ขอให้รื้อย้ายอาคารบ้านเรือนออกจากพื้นที่ ภายใน 30 วัน (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)อบจ.ระยองเปิดโคมไฟที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ 68 (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านเมืองระยอง อยากเห็นหน้าตานายกรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ หลังเลือกตั้งได้รัฐบาลชุดใหม่ วอนเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้ (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)เทศบาลนครระยองจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตอบข้อร้องเรียนร้องทุกข์และแก้ปัญหาให้กับประชาชนและสื่อมวลชน (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)ระยองเตรียมขึ้นทะเบียนจีไอทุเรียนพันธุ์ "หมอนทอง" เพื่อคุ้มครองสิทธิ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสินค้าชุมชน (23/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)เหล่ากาชาดจังหวัดระยองจัดพิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการกาชาดสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2561 (23/01/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) ปภ.เขต 17 จันทบุรีจัดโครงการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการแจ้งเตือนภัยพิบัติ (23/01/2562)
(ส.ปชส.ชบ) ชลบุรี จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย (23/01/2562)
(ส.ปชส.ชบ) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว แถลงข่าว “ความสำเร็จในการผสมเทียมช้างไทยตัวที่ 2 ของประเทศไทย” (23/01/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี จัดโครงการการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และ จังหวัดเคลื่อนที่ (22/01/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) กำหนดการงานเทศกาลมนัสการรอยพระพุทธบาทพลวงเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ประจำปี 2562 (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)จังหวัดระยอง ติดตามการดำเนินงานอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเมืองในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)กอ.รมน.จังหวัดระยอง จัดโครงการสร้างความรักความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)เป็นปลื้ม นายกเล็กเมืองมาบตาพุดยินดีกับเด็ก ป.5 แข่งทักษะภาษาอังกฤษได้เหรียญเงิน (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)ทต.ทับมา เพิ่มประสิทธิภาพ จนท.และผู้นำท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทับมา ปีงบประมาณ 2562 (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระยองพร้อมด้วยประชาชนชาวระยองซักซ้อมรำเทิดพระเกียรติฯร่วมในงาน "รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี" จังหวัดระยอง วันที่ 26 มกราคม นี้ (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระยอง จัดงานวันคนพิการสากล ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)รองผู้ว่าฯ ระยอง ติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมอนุกรรมการสร้างการรับรู้ EEC (22/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง)จังหวัดระยอง ส่งมอบปลากะตักแห้งให้ผู้แทนทัพเรือภาคที่ 1 ลำเลียงสู่ภาคเหนือตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (22/01/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )จ.จันทบุรี แถลงข่าวงานเตรียมจัดงาน วันดอกไม้บานแก่งหางแมว ครั้งที่ 5 (21/01/2562)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วขอเชิญร่วม จัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ “สระแก้วผูกใจประสานให้เพื่อบริการประชาชน ปีพ.ศ.2562 (21/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) นักวิ่งจากทั่วสารทิศกว่า 6,000 คน ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Run To Change Rayong นำรายได้จากการจัดกิจกรรมสร้างบ้านผู้ยากไร้ (21/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) ศูนย์ อปพร.จังหวัดระยองจัดประชุมประชาคม อปพร.จังหวัดระยองประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมกันพัฒนาวัดตามโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ (21/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) สนง.ปภ.ระยอง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง รุ่นที่ 1 (21/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) เทศบาลนครระยองจัดโครงการครัวเรือนต้นแบบอนุรักษ์พลังงานกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสร้างครัวเรือนต้นแบบในการอนุรักษ์พลังงาน (21/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) เทศบาลนครระยองจัดอบรมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเทศบาลนครระยอง ประจำปีงบประมาณ 2562 (21/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมกับ อบต.หนองไร่ ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมว (21/01/2562)
(ส.ปชส.ระยอง) จังหวัดระยอง ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2562 (21/01/2562)
อ่านทั้งหมด     

   

 


 

 

 


ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.