(สวท.ระยอง) (23/09/2561) 

 
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วเปิดตลาดและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ลูกค้าได้ร่วมขี่ควายชมทุ่งและจับจ่ายสินค้าในรูปแบบ Farm Outlet ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว (22/09/2561) 

 
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี เดินหน้า แก้ปัญหาขยะ ส่วนราชการนำร่องลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม (22/09/2561) 

 
( ส.ปชส.จันทบุรี ) แม่บ้านมหาดไทย จันทบุรีแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม (21/09/2561) 

 
(ส.ปชส.ชบ) ผู้ว่าฯ ชลบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี (21/09/2561) 

(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่4/2561 (20/09/2561 16:18:35) 

 
(ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี มอบของให้กำลังใจ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (20/09/2561) 

 
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้ง 4 เวที ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (20/09/2561) 

 
(ส.ปชส.จันทบุรี ) เลี้ยงเกษียณ หัวหน้าส่วน (20/09/2561) 

 
(ส.ปชส.ชบ)สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน เปิดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ (20/09/2561) 

อ่านทั้งหมด     


ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศผู้ชนิการเสนอราคาจ้างดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (21/09/2561 15:01:17)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาซื้อเรือพอนทูนเหล็กแบบแยกประกอบ 2 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/09/2561 14:56:08)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (21/09/2561 14:44:33)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี)สนง.บริหารเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รับคนพิการเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (21/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)สภามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ประกาศหารายชื่อที่เหมาะสมกับตำแหน่งอธิการบดี (21/09/2561)
สวท.ระยอง/ สำนักงานจังหวัดระยอง รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง (20/09/2561)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (21/09/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วขอเชิญชวนร่วมบริจาควีลแชร์สำหรับผู้พิการ (19/09/2561)
(สวท.ระยอง) สำนักงาน คปภ.จังหวัดระยองแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัทเจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (18/09/2561)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด
(สวท.ระยอง) (23/09/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วเปิดตลาดและศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้ลูกค้าได้ร่วมขี่ควายชมทุ่งและจับจ่ายสินค้าในรูปแบบ Farm Outlet ที่ โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จังหวัดสระแก้ว (22/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี เดินหน้า แก้ปัญหาขยะ ส่วนราชการนำร่องลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม (22/09/2561)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) แม่บ้านมหาดไทย จันทบุรีแก้ปัญหาขยะอินทรีย์ ร่วมใจรักษาสิ่งแวดล้อม (21/09/2561)
(ส.ปชส.ชบ) ผู้ว่าฯ ชลบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง โรงพยาบาลชลบุรี (21/09/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่4/2561 (20/09/2561 16:18:35)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี มอบของให้กำลังใจ จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ (20/09/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดองค์ความรู้ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน ทั้ง 4 เวที ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน (20/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) เลี้ยงเกษียณ หัวหน้าส่วน (20/09/2561)
(ส.ปชส.ชบ)สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน เปิดงาน Thai Taste Expo 2018 สุดยอดศาสตร์ (20/09/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้วจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลการกุศลเงินรายได้ไปพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (19/09/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)ผู้ว่าฯ จ.สระแก้ว ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้อาศัยบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว (19/09/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการด้านยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดเพื่อ พิจารณาโครงการด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 (19/09/2561 16:19:23)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) รพ.พระปกเกล้าจันทบุรีแถลงข่าว ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์อาคารศูนย์มะเร็ง (18/09/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรามอบรองผู้ว่าฯวางหรีดแสดงความเสียใจต่อเด็กที่เสียชีวิตประสบอุทกภัยในพื้นที่ ม.3 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (18/09/2561 15:01:41)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 300,000 ตัว เนื่องในวันประมงแห่งชาติและวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2561 (18/09/2561 13:05:47)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) กองงานในพระองค์ สำนักพระราชวัง ลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับเสด็จฯ (18/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี) สถานการณ์น้ำป่าไหลหลากที่จันทบุรี กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว (17/09/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานรำลึก 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี (17/09/2561 11:39:29)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรี เปิดถนนสตีทอาร์ทชุมชนคาทอลิก 100 ปี หลังวัดโรมันรองรับการท่องเที่ยว (15/09/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน รองรับความมั่นคงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) (15/09/2561 11:23:52)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองผู้ว่าฯแปดริ้วลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำอำเภอราชสาส์น และอำเภอบางคล้าพร้อมมอบถุง ยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น (14/09/2561 21:04:01)
(ส.ปชส.ชบ) ทส. จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก (14/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) จันทบุรีจัดกิจกรรม วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 (14/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรีแถลงข่าว งานเทศกาลอาหารพื้นบ้านและของดีชุมชน (14/09/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา (13/09/2561 17:11:26)
สถาบันอาหาร ร่วมกับ พช. และ สสว. พาเหรดทัพอาหารและสินค้าไทย “Thai Taste Expo 2018” (13/09/2561)
(สวท.ระยอง) เทศบาลเมืองมาบตาพุด จ.ระยอง จัดโครงการ ร่วมแรงร่วมใจคืนน้ำใสให้ชุมชน (13/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)โรงเรียนศรียานุสรณ์จังหวัดจันทบุรี มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียน คนดีศรียานุสรณ์ประจำปี 2561 (12/09/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการติดตามนโยบายกระทรวงที่โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (12/09/2561)
อ่านทั้งหมด     


   

 


 


 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.