รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2559 ประชาชนชาวตราดร่วมขบวนแห่อัญเชิญกิ๋วอ้วงฮุดโจ้วเพื่อความเป็นสิริมงคล (30/09/2559 17:59:33) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด เปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2559 ของสมคมตราดพุทธสงเคราะห์ ขณะ ผู้ว่าฯตราดโชว์ฝีมือผัดหมี่ ร่วมกับผู้ร่วมแข่งขันเชฟกระทะเหล็ก (30/09/2559 17:58:53)
(ส.ปชส.ตราด) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด มอบวัสดุให้ผู้ประกอบร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) (30/09/2559 17:58:16) (ส.ปชส.ตราด) ประมงจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการนำแรงงานต่างด้าวในเรือประมง มายื่นคำขอจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) (30/09/2559 17:57:40)
(ส.ปชส.ชบ) ชลบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวิ่งควาย (30/09/2559) (ส.ปชส.ชบ) กอ.รมน.ชลบุรี ปักป้ายประกาศห้ามบุกรุกในเขตปฏิรูปที่ดิน (30/09/2559)
สวท.ตราด - จ.ตราด จัดทำโครงการศึกษาเพื่อจัดทำเกณฑ์และแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับจุดผ่านแดนและจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน (30/09/2559) สวท.ตราด - ลูกเมียตามหาพ่อหายจากบ้าน 4 วัน พบร่องรอยริมสระน้ำ แจ้งกู้ภัยค้นหา 4 ชั่วโมง ยังไม่พบ (30/09/2559)
สวท.ตราด - โรงพยาบาลตราด ร่วมกับกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ รับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (30/09/2559)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) เริ่มต้นเทศกาลถือศีลกินเจ ปี 2559 ประชาชนชาวตราดร่วมขบวนแห่อัญเชิญกิ๋วอ้วงฮุดโจ้วเพื่อความเป็นสิริมงคล (30/09/2559 17:59:33)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด เปิดงานเทศกาลถือศีลกินเจ ประจำปี 2559 ของสมคมตราดพุทธสงเคราะห์ ขณะ ผู้ว่าฯตราดโชว์ฝีมือผัดหมี่ ร่วมกับผู้ร่วมแข่งขันเชฟกระทะเหล็ก (30/09/2559 17:58:53)
(ส.ปชส.ตราด) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด มอบวัสดุให้ผู้ประกอบร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q restaurant) (30/09/2559 17:58:16)
(ส.ปชส.ตราด) ประมงจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์รายละเอียดในการนำแรงงานต่างด้าวในเรือประมง มายื่นคำขอจัดทำหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) (30/09/2559 17:57:40)
(ส.ปชส.ชบ) ชลบุรี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวิ่งควาย (30/09/2559)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555