รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (20/08/2560 17:06:07) (ส.ปชส.ตราด) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ติวเข้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของไวยาวัจกรวัด ในจังหวัดตราด (20/08/2560 11:39:47)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ออกประกาศ “จังหวัดตราดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” (20/08/2560 11:39:08) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด กำหนดจัดงานดีสะหงาด ตลาดเกษตรกร ปี 2560 (20/08/2560 11:38:33)
(ส.ปชส.ตราด) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตราด รับฟังการยืนยันข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนไว้ และทราบความต้องการ ก่อนภาครัฐจะเข้าช่วยเหลือ ตามนโยบาย คสช. (18/08/2560 16:25:50) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (18/08/2560 16:25:07)
(ส.ปชส.ตราด) ส.ป.ก.ตราด เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (18/08/2560 16:24:21) (ส.ปชส.ตราด) ขนส่งจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ตรวจพบจากระบบ GPS (18/08/2560 16:23:29)
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) จัดสัมมนา GOVChannel Roadshow 2017 และเปิดตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (18/08/2560)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (20/08/2560 17:06:07)
(ส.ปชส.ตราด) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ติวเข้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของไวยาวัจกรวัด ในจังหวัดตราด (20/08/2560 11:39:47)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ออกประกาศ “จังหวัดตราดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” (20/08/2560 11:39:08)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด กำหนดจัดงานดีสะหงาด ตลาดเกษตรกร ปี 2560 (20/08/2560 11:38:33)
(ส.ปชส.ตราด) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตราด รับฟังการยืนยันข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนไว้ และทราบความต้องการ ก่อนภาครัฐจะเข้าช่วยเหลือ ตามนโยบาย คสช. (18/08/2560 16:25:50)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555