รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) อุตุจันทบุรีเตือนประชาชนรับลมหนาวระวังอัคคีภัย (08/12/2559) (ส.ปชส.ตราด) รองผู้ว่าฯตราด นำข้าราชการบนศาลากลางจังหวัดตราด ออกกำลังกายต่อเนื่อง (07/12/2559 18:42:39)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินโครงการขยายถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเนินตาแมว – ด่านเก่า ลดปัญหาการคับคั่งของจราจรในบางช่วงเวลา (07/12/2559 18:41:58) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด กำหนดจัดงานปีใหม่ – กาชาด ประจำปี 2560 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (07/12/2559 18:41:15)
(ส.ปชส.ตราด) ขนส่งจ.ตราด ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เผยตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เพิ่มเนื้อหาการอบรมเป็น 5 ชั่วโมง (07/12/2559 18:40:32) (ส.ปชส.ตราด) ปศุสัตว์ จ.ตราด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ พร้อมเสริมการปฏิบัติงานป้องกันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ (07/12/2559 18:39:32)
(ส.ปชส.ตราด) กรมการท่องเที่ยว เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวที่จังหวัดตราด (07/12/2559 18:38:47) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมใจกันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตามนโยบายของรัฐบาล (07/12/2559 17:34:54)
สวท.ตราด - กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 จัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งราษฏรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดหมู่บ้านตําบลหาดเล็ก (07/12/2559)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี) อุตุจันทบุรีเตือนประชาชนรับลมหนาวระวังอัคคีภัย (08/12/2559)
(ส.ปชส.ตราด) รองผู้ว่าฯตราด นำข้าราชการบนศาลากลางจังหวัดตราด ออกกำลังกายต่อเนื่อง (07/12/2559 18:42:39)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินโครงการขยายถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเนินตาแมว – ด่านเก่า ลดปัญหาการคับคั่งของจราจรในบางช่วงเวลา (07/12/2559 18:41:58)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด กำหนดจัดงานปีใหม่ – กาชาด ประจำปี 2560 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (07/12/2559 18:41:15)
(ส.ปชส.ตราด) ขนส่งจ.ตราด ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เผยตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เพิ่มเนื้อหาการอบรมเป็น 5 ชั่วโมง (07/12/2559 18:40:32)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555