รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ ระบุ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด มีจุดเด่นที่สำคัญด้านโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นต่อการลงทุน (29/04/2559 18:48:27) (ส.ปชส.ตราด) ธนารักษ์พื้นที่ตราด แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่ เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ระบุ มี 3 บริษัทใหญ่ สนใจซื้อเอกสารการลงทุนแล้ว (29/04/2559 18:47:44)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เดินหน้าปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) (29/04/2559 18:46:57) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เปิดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอเกาะช้าง ชู ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ราชาผลไม้ ไอโอดีน และวิตามีนอีสูง (29/04/2559 18:46:08)
(ส.ปชส.ชลบุรี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพชมรม D.A.R.E (29/04/2559) (ส.ปชส.)ปภ.ฉะเชิงเทราบูรณาการทุกภาคส่วนฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (29/04/2559 17:13:52)
(ส.ปชส.ชลบุรี) จังหวัดชลบุรีจัดประชุมชี้แจงรับฟังความคิดเห็นเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (29/04/2559) สวท.ตราด-ประมงตราดแจ้งผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินขึ้นทะเบียนหากฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุดหนึ่งแสนบาท (29/04/2559)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)สสจ.สมุทรปราการแนะหน้าร้อนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าด้วยคาถา “5 ย” (29/04/2559)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ ระบุ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด มีจุดเด่นที่สำคัญด้านโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ที่โดดเด่นต่อการลงทุน (29/04/2559 18:48:27)
(ส.ปชส.ตราด) ธนารักษ์พื้นที่ตราด แจงหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้พัฒนาพื้นที่ เพื่อการลงทุนในที่ราชพัสดุเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ระบุ มี 3 บริษัทใหญ่ สนใจซื้อเอกสารการลงทุนแล้ว (29/04/2559 18:47:44)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เดินหน้าปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) (29/04/2559 18:46:57)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เปิดงานเทศกาลผลไม้ และของดีอำเภอเกาะช้าง ชู ทุเรียนชะนีเกาะช้าง ราชาผลไม้ ไอโอดีน และวิตามีนอีสูง (29/04/2559 18:46:08)
(ส.ปชส.ชลบุรี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพชมรม D.A.R.E (29/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555