รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีจัดงาน “อาหารถิ่นเมืองจันท์”ส่งเสริมการท่องเที่ยว (25/02/2560) (ส.ปชส.จันทบุรี) จันทบุรีแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 3 (24/02/2560)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามโครงการ “สคบ.สัญจร" ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (24/02/2560 15:58:21) สวท.ตราด - สมาคมสื่อสารมวลชนจ.ตราด แถลงข่าวและจับสลากการแข่งขัน "ฟุตบอลประเพณี 4 เส้า สามัคคีของจ.ตราด" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2560 ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจ.ตราด (24/02/2560)
(ส.ปชส.ชบ)ชลบุรี จัดการประชุมการจัดการขยะมูลฝอย (23/02/2560) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด เปิดงาน “วันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด ครั้งที่ 4” เชิญชวนแฟนพันธุ์แท้กล้วยไม้ และนักท่องเที่ยวร่วมชมงาน (23/02/2560 20:08:34)
(ส.ปชส.ตราด) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “Update & Upgrade วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสู่ยุค 4.0” ที่ จ.ตราด (23/02/2560 20:07:52) (ส.ปชส.ตราด) กอ.รมน.จังหวัดตราด จัดโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ.เมืองตราด มุ่งปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23/02/2560 20:06:56)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราดที่วสามารถคว้างรางวัลในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ (23/02/2560 20:06:00)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีจัดงาน “อาหารถิ่นเมืองจันท์”ส่งเสริมการท่องเที่ยว (25/02/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จันทบุรีแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 3 (24/02/2560)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามโครงการ “สคบ.สัญจร" ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (24/02/2560 15:58:21)
สวท.ตราด - สมาคมสื่อสารมวลชนจ.ตราด แถลงข่าวและจับสลากการแข่งขัน "ฟุตบอลประเพณี 4 เส้า สามัคคีของจ.ตราด" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2560 ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจ.ตราด (24/02/2560)
(ส.ปชส.ชบ)ชลบุรี จัดการประชุมการจัดการขยะมูลฝอย (23/02/2560)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555