รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ส่งเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควัน และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (27/07/2559) สวท.ตราด - อบต.ไม้รูด ร่วม กศน.คลองใหญ่ จัดโครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คัดแยกสายพันธ์ข้าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 116 วัน ดําวันแม่ เกี่ยววันพ่อ (27/07/2559)
สวท.ตราด - เกษตรจ.ตราด เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (27/07/2559) พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 “สามมุขเกมส์” (26/07/2559)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ระดมทุกภาคส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนา และโครงการที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดตราด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (26/07/2559 18:00:04) (ส.ปชส.ตาด) จ.ตราด ย้ำ ส่วนราชการร่วมรณรงค์การออกเสียงประชมติร่างรัฐธรรมนูญ (26/07/2559 17:59:05)
(ส.ปชส.ตราด) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานเทียนจำนำพรรษาถวายแด่คณะสงฆ์วัดศรีบูรพาราม อำเภอเมืองตราด (26/07/2559 17:58:26) (ส.ปชส.ตราด) มณฑลทหารบกที่ 19 นำนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดตราดร่วมโครงการ “พิทักษ์จักรีวงศ์” (26/07/2559 17:57:40)
(ส.ปชส.ตราด) คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง ประจำจังหวัดตราด เตรียมจัดกิจกรรมเดิน ปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ออกเสียงประชามติ Big Day (26/07/2559 17:56:50)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
สวท.ตราด - องค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด ส่งเจ้าหน้าที่พ่นหมอกควัน และทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในตําบลไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด (27/07/2559)
สวท.ตราด - อบต.ไม้รูด ร่วม กศน.คลองใหญ่ จัดโครงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม คัดแยกสายพันธ์ข้าว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 116 วัน ดําวันแม่ เกี่ยววันพ่อ (27/07/2559)
สวท.ตราด - เกษตรจ.ตราด เปิดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 (27/07/2559)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 “สามมุขเกมส์” (26/07/2559)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ระดมทุกภาคส่วนกำหนดทิศทางการพัฒนา และโครงการที่สำคัญของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดตราด 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) (26/07/2559 18:00:04)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555