รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรีจัดงานแสดงสินค้า กระชับสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา กลางกรุงพนมเปญ (25/06/2559) (สวท.ชลบุรี)ชาวอำเภอพานทองนับพันคนร่วมเดินวิ่งต้านยาเสพติด (25/06/2559)
จ.ชลบุรี เร่งชี้แจงผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และท่าเรือแหลมฉบังให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดชลบุรี (24/06/2559) สัตหีบรวมพลังประกาศสงครามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (24/06/2559)
(ส.ปชส.ชบ)นายอำเภอศรีราชา นำพลังมวลชลประกาศสงครามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (24/06/2559) (ส.ปชส.ชบ)นายอำเภอเกาะจันทร์ นำพลังมวลชลประกาศสงครามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (24/06/2559)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ที่จัดขึ้นตามแนวทาง “ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด” (24/06/2559 21:00:54) (ส.ปชส.ตราด) โรงพยาบาลตราด จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณช่วยเหลือสังคมให้กับผู้บริจาคเงินช่วยซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับตึกอุบัติเหตุหลังใหม่ ในการให้บริการประชาชน (24/06/2559 21:00:16)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดงานมหากรรมรมพลคนตราด สานพลังต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์” (24/06/2559 20:59:37)
อ่านทั้งหมด     รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555