รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) เทศบาลตำบลหาดเล็ก จ.ตราด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 8.4 ล้านตัวลงสู่ทะเล หาดศาลเจ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (25/08/2559 17:54:00) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราดเปิดเวทีประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดตราด (25/08/2559 17:53:07)
(ส.ปชส.ตราด) อุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) (25/08/2559 17:51:23) (ส.ปชส.ตราด)ปชส.ตราด เชิญชวนผู้สนใจ และองค์กรเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ของสภากาชาดไทย (25/08/2559 17:50:23)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (25/08/2559 17:48:21) (สวท.ชลบุรี)มทบ.14 ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี จัดงานวันรณรงค์ปล่อยแตนเบียนบราคอนเพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว หลังพบระบาดในสวนมะพร้าวแล้วกว่า 5000 ไร่ (25/08/2559)
(สวท.ชลบุรี)สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับพันธมิตร จัดการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมและรับมือสาธารณภัยโดยให้ผู้ย้ายถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม (25/08/2559) (สวท.ชลบุรี) ผู้บริหารโรงงานปาล์มน้ำมันรายใหญ่ของภาคตะวันออก ยันตลาดปาล์มพืชเศรษฐกิจไปได้อีกไกล ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องแรงงาน และรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต (25/08/2559)
(สวท.ชลบุรี) สำนักงานจเรตำรวจและคณะเข้าตรวจราชการประจำปีตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยเน้นด้านการพัฒนาเป็นหลัก (25/08/2559)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) เทศบาลตำบลหาดเล็ก จ.ตราด จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 8.4 ล้านตัวลงสู่ทะเล หาดศาลเจ้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (25/08/2559 17:54:00)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราดเปิดเวทีประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกระดับจังหวัดตราด (25/08/2559 17:53:07)
(ส.ปชส.ตราด) อุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือ SMEs (SME Rescue Center) (25/08/2559 17:51:23)
(ส.ปชส.ตราด)ปชส.ตราด เชิญชวนผู้สนใจ และองค์กรเสนอชื่อผู้ทำคุณประโยชน์ด้านรณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์ ของสภากาชาดไทย (25/08/2559 17:50:23)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา) รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา (25/08/2559 17:48:21)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555