รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) กรมธนารักษ์ นำนักลงทุนลงพื้นที่ ชี้แจงแนวเขตและรายละเอียดโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (31/05/2559 20:19:54) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ร่วม กรมธนารักษ์ เปิดเวทีประชุมชี้แจงเงื่อนไขในการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดให้กับนักลงทุน (31/05/2559 20:19:12)
(ส.ปชส.ตราด) โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 (31/05/2559 20:17:41) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด สั่งเตรียมพร้อมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช..... (31/05/2559 20:16:46)
(ส.ปชส.ตราด) ตราด...จัดประชุมแนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) หาข้อสรุปนำเสนอระดับภาค (ภาค1) (31/05/2559 20:16:04) (ส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเป็นประธานมอบบ้านยุติธรรมรวมใจช่วยเหลือเพื่อผู้ยากไร้เพื่อลดความเดือดร้อนและความยากลำบาก (31/05/2559 15:15:49)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)จ.สมุทรปราการ แจ้งเตือนให้ระวังเรื่อง การบริโภคสินค้าหรืออาหารที่ไม่ปลอดภัย (31/05/2559) (ส.ปชส.สมุทรปราการ)จ.สมุทรปราการ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (31/05/2559)
สวท.ตราด-ธนารักษ์ตราดขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์บ้านประชารัฐเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการภายใน 2 มิ.ย.ศกนี้ (31/05/2559)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) กรมธนารักษ์ นำนักลงทุนลงพื้นที่ ชี้แจงแนวเขตและรายละเอียดโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (31/05/2559 20:19:54)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ร่วม กรมธนารักษ์ เปิดเวทีประชุมชี้แจงเงื่อนไขในการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราดให้กับนักลงทุน (31/05/2559 20:19:12)
(ส.ปชส.ตราด) โรงพยาบาลตราด จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2559 (31/05/2559 20:17:41)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด สั่งเตรียมพร้อมออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช..... (31/05/2559 20:16:46)
(ส.ปชส.ตราด) ตราด...จัดประชุมแนวเขตที่ดินของรัฐ (ONE MAP) หาข้อสรุปนำเสนอระดับภาค (ภาค1) (31/05/2559 20:16:04)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555