รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี)น้ำตกคลองนารายณ์จันทบุรีเปิดเที่ยวชมได้ตามปกติ (24/06/2560) (ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีเปิดงาน Fruit Fun Fin กินยกสวน ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลผลไม้ (23/06/2560)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด (23/06/2560 17:14:31) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ติดตามการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กำชับ หน่วยงานบูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามหอพัก บ้านเช่า ต่าง ๆ (23/06/2560 17:13:16)
(ส.ปชส.ตราด) กศน.อำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกกฤษณาให้กับเกษตรกร (23/06/2560 17:12:29) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ มุ่งส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว และสร้างรายได้เสริม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ (23/06/2560 17:11:32)
(ส.ปชส.ตราด) แรงงานจังหวัดตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ (23/06/2560 17:10:42) (ส.ปชส.ชบ ) เมืองพัทยา ทวงคืนพื้นที่ชายหาดพัทยา-จอมเทียน เพื่อยกระดับก้าวสู่ AEC (23/06/2560)
(ส.ปชส.ชบ ) นายอำเภอบางละมุง เดินเครื่องลุยจับสถานบันเทิงแหล่งมั่วสุมยาเสพติด 2 แห่งในเมืองพัทยา (23/06/2560)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.จันทบุรี)น้ำตกคลองนารายณ์จันทบุรีเปิดเที่ยวชมได้ตามปกติ (24/06/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีเปิดงาน Fruit Fun Fin กินยกสวน ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลผลไม้ (23/06/2560)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด (23/06/2560 17:14:31)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ติดตามการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กำชับ หน่วยงานบูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามหอพัก บ้านเช่า ต่าง ๆ (23/06/2560 17:13:16)
(ส.ปชส.ตราด) กศน.อำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกกฤษณาให้กับเกษตรกร (23/06/2560 17:12:29)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555