รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 07 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 14 กรกฎาคม 2555ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) ตำบลประณีต จังหวัดตราด นำร่องตัดทุเรียนแปลงใหญ่ ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ (25/03/2560 18:56:13) (ส.ปชส.ตราด) ผู้ว่าฯตราด นำปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวเมืองตราดภายใต้กิจกรรม “ตราดปั่นรำลึก 111 ปี บารมีพ่อ” (25/03/2560 18:55:40)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน เป็นกิจกรรมเสริมในงาน “111 ปี ตราดรำลึก น้อมสำนึก ภักดี จักรีวงศ์” ได้รับความสนใจจากประชาชน (25/03/2560 18:55:04) (ส.ปชส.ตราด) ชมรมจักรยานจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตราดปั่นรำลึก 111 ปี บารมีพ่อ” (25/03/2560 18:54:29)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนในระยะ 3 - 4 วันนี้ (25/03/2560 18:53:56) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทรา จัดงาน“เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้า ครั้งที่ 16” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของดีอำเภอบางคล้าเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป (24/03/2560 22:59:31)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรีสุ่มตรวจแผงจำหน่ายผลไม้ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค (24/03/2560) (ส.ปชส.ตราด) เกษตรกรตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด ทำไร่นา สวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้นแบบใช้ปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์ ลดค่าใช้จ่าย ตามรอยเท้าพ่อหลวง (24/03/2560 18:06:18)
(ส.ปชส.ตราด) ประชาชนชาวตราดจำนวนมาก แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว (24/03/2560 18:05:08)
อ่านทั้งหมด     ข่าวภูมิภาคตะวันออก
(ส.ปชส.ตราด) ตำบลประณีต จังหวัดตราด นำร่องตัดทุเรียนแปลงใหญ่ ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ (25/03/2560 18:56:13)
(ส.ปชส.ตราด) ผู้ว่าฯตราด นำปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวเมืองตราดภายใต้กิจกรรม “ตราดปั่นรำลึก 111 ปี บารมีพ่อ” (25/03/2560 18:55:40)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน เป็นกิจกรรมเสริมในงาน “111 ปี ตราดรำลึก น้อมสำนึก ภักดี จักรีวงศ์” ได้รับความสนใจจากประชาชน (25/03/2560 18:55:04)
(ส.ปชส.ตราด) ชมรมจักรยานจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตราดปั่นรำลึก 111 ปี บารมีพ่อ” (25/03/2560 18:54:29)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนในระยะ 3 - 4 วันนี้ (25/03/2560 18:53:56)
อ่านทั้งหมด     
รายการ "สวัสดีอาเซียน" เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ FM 92.5 มฮ. และเอ.เอ็ม 837 กฮ.
ออกอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม - ตุลาคม 2555
ความยาวตอนละประมาณ 25-30 นาที จำนวนทั้งหมด 33 ตอน

รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 26 พฤษภาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่11 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 18 สิงหาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 25 สิงหาคม 2555


รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 2 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 9 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 16 มิถุนายน 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 23 มิถุนายน 2555
รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 21 กรกฎาคม 2555รายการสวัสดีอาเซียน ออกอากาศ วันที่ 28 กรกฎาคม 2555