1  
(ส.ปชส.จันทบุรี) อุตุจันทบุรีเตือนประชาชนรับลมหนาวระวังอัคคีภัย (08/12/2559) (ส.ปชส.ตราด) รองผู้ว่าฯตราด นำข้าราชการบนศาลากลางจังหวัดตราด ออกกำลังกายต่อเนื่อง (07/12/2559 18:42:39)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ตั้งคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินโครงการขยายถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเนินตาแมว – ด่านเก่า ลดปัญหาการคับคั่งของจราจรในบางช่วงเวลา (07/12/2559 18:41:58) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด กำหนดจัดงานปีใหม่ – กาชาด ประจำปี 2560 พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (07/12/2559 18:41:15)
(ส.ปชส.ตราด) ขนส่งจ.ตราด ประชาสัมพันธ์ การจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ เผยตั้งแต่ 1 ม.ค. 60 เพิ่มเนื้อหาการอบรมเป็น 5 ชั่วโมง (07/12/2559 18:40:32) (ส.ปชส.ตราด) ปศุสัตว์ จ.ตราด พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาปศุสัตว์ พร้อมเสริมการปฏิบัติงานป้องกันโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ (07/12/2559 18:39:32)
(ส.ปชส.ตราด) กรมการท่องเที่ยว เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวที่จังหวัดตราด (07/12/2559 18:38:47) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมใจกันออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้าง สุขภาพพลานามัยสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ตามนโยบายของรัฐบาล (07/12/2559 17:34:54)
อ่านทั้งหมด     

สวท.ระยอง/ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเสม็ดแดง (ช่วงที่3) (07/12/2559)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา สอบราคาจ้างปรับปรุงหอพักนักการภารโรงบ้านแฝด จำนวน 1 รายการ (07/12/2559 14:01:24)
(สวท.ระยอง) องค์การบริหารส่วนจ.ระยอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (06/12/2559)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา (02/12/2559)
สวท.ระยอง/สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 1 รับสมัคร นักตรวจสอบภาษี (02/12/2559)
สวท.ระยอง/สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้าง 7 อัตรา (30/11/2559)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี) สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมาคมพุทธมามกสงเคราะห์การกุศลแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2559 (08/12/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรีแถลงข่าวความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬากลาง และ สถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดจันทบุรี (08/12/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมเฟ้นหาสินค้าอัตลักษณ์ประจำถิ่นจันทบุรี พัฒนาเป็นสินค้าที่ระลึกจำหน่ายนักท่องเที่ยว (08/12/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.