1     2     3     4  
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราดขับเคลื่อนการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (02/05/2559 17:21:20) (ส.ปชส.ตราด) ชุดเฝ้าระวังช้างป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จ.ตราด สำรวจความเสียหายสวนผลไม้ใน ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ หลังรับแจ้งป่าบุกกัดกินทำลายหักโค่นต้นทุเรียนหมอนทองกว่า 30 ต้น (02/05/2559 17:20:21)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด พัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ (02/05/2559 17:19:24) (ส.ปชส.ตราด) รองผู้ว่าฯตราด เยี่ยมพร้อมมอบของขวัญให้กับผู้ประกัน ที่เจ็บป่วยในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติ (02/05/2559 17:18:43)
(ส.ปชส.ชลบุรี)กระทรวงพาณิชย์ จัดกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสมาชิก Moc Biz Club เพื่อสร้างยุทธศาสตร์ใน การขับเคลื่อนธุรกิจในแต่ละจังหวัดร่วมกัน (02/05/2559) (ส.ปชส.ชลบุรี)ตำรวจภูธรภาค 2 นำตัวผู้ต้องหาที่ปล้นรถขนเงินของบริษัท แซมโก้ ตำบลหนองข้างคอก ชลบุรี ทำแผนประกอบการรับคำสารภาพ (02/05/2559)
สวท.ตราด - เกิดเหตุไฟไหม้ป่าลามเข้าบ้าน ชาวบ้านแจ้งเทศบาลส่งรถน้ำช่วยดับ (02/05/2559) สวท.ตราด - เกิดเหตุรถไฟไหม้ที่เกาะช้าง สาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากห้องเครื่อง (02/05/2559)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ระยอง/ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จ.ระยอง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (02/05/2559)
สวท.ตราด-องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำขาระกำ ตำบลหนองเสม็ด (29/04/2559)
(ส.ปชส.ตราด) ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.1 อ.ศรีราชา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ (29/04/2559)
     
สวท.ระยอง/ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดระยอง จัดงานนัดพบแรงงาน ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ที่สตาร์เซนเตอร์ (29/04/2559)
สวท.ตราด-สนง.กศน.ตราด รับสมัครครูอาสาฯ 1 อัตรา (29/04/2559)
(ส.ปชส.ตราด) สนง.การท่องเที่ยวและกีฬา จ.ตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่พัสดุ (29/04/2559)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี)หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี จัดมโครงการ อนุรักษ์เอกสารโบราณ แก่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และฆราวาส เพื่อการเก็บรักษาเอกสารและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี (02/05/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีจัดโครงการ คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (02/05/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี)กระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา เปิดตัวโครงการพัฒนาสื่อข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยเทคโนโลยีบาร์โต๊ด 2 มิติ ที่จังหวัดจันทบุรี เมืองต้อง...ห้าม...พลาด ของการท่องเที่ยว (29/04/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.