1     2     3     4  
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เดินหน้าแก้ปัญหาขยะตกค้างบ่อไพลินกว่า 50,000 ตัน รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (25/05/2558 19:57:21) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ย้ำ ให้ผู้นำชุมชนปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน (25/05/2558 19:55:28)
(ส.ปชส.ตราด) สาธารณสุขจังหวัดตราด ขอความร่วมมือประชาชนกำจัดลูกน้ำยุงลาย พบจังหวัดตราดมีอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกอันดับ 3 ของประเทศ (25/05/2558 19:54:22) (ส.ปชส.ตราด) ภัยแล้งส่งผลกระทบเกษตรกรชาวสวนเงาะ อ.เขาสมิง จ.ตราด เร่งขุดลอกก้นอ่างเก็บน้ำเพื่อเปิดทางน้ำ รดสวนเงาะที่กำลังต้องการน้ำ (25/05/2558 19:53:06)
(ส.ปชส.ตราด) พาณิชย์จ.ตราด ร่วมผู้ประกอบการโรงงานปาล์มน้ำมัน เรียกประชุมเกษตรกรชาวสวนปาล์มพัฒนาคุณภาพผลผลิต (25/05/2558 19:51:12) (ส.ปชส.จันทบุรี) ภาคเอกชนจันทบุรีร่วมมือรณรงค์ลดอุบัติเหตุสวมหมวกนิรภัย 100 % (25/05/2558)
(ส.ปชส.ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี นำส่งเงินบริจาคกว่า 11 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล (25/05/2558) (ส.ปชส.จันทบุรี)ผู้ว่าจันทบุรี กระชับสัมพันธ์ ผู้ว่าพระตะบองรองรับ AEC (25/05/2558)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ตราด-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ สอบราคาจ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1,2 ,4,5,6,และ 8 จำนวน 6 บ่อ (26/05/2558)
สวท.ตราด-องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น คสล.ซอยมั่งมี หมู่ที่ 2 (26/05/2558)
สวท.ตราด-องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 5 บ้านทุ่งตอง โดยการลงทรายหยาบหนา 15 ซม. (26/05/2558)
     
สวท.ตราด-สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานธุรการ 1 อัตรา (26/05/2558)
(ส.ปชส.นย.)รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูจ้างสอน) (21/05/2558)
(ส.ปชส.ชลบุรี) สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต จำนวน 1 อัตรา (11/05/2558)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี) จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนในเขตเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนแออัดอย่างยั่งยืน ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และสังคม (25/05/2558)
(ส.ปชส.จันทบุรี) สภาพลเมืองจังหวัดจันทบุรี จัดสัมมนาพลังประชาชน สู่สภาพลเมือง รับฟังความคิดเห็นเพื่อการปฏิรูป (25/05/2558)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จันทบุรี จัดประกวดไก่พันธุ์พื้นเมือง ส่งเสริมเกษตรกรอนุรักษ์สายพันธุ์ไก่ (25/05/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา
ผอ.สปข.7 พร้อมคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการห้วยโสมงฯ
เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "ระดับเขต"
การประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ครั้งที่ 6
ส.ปชส.ภาค 7 จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม นำพาความผาสุก"
อ่านทั้งหมด


 

 

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.