1     2     3     4  
(ส.ปชส.ตราด) วันสุดท้าย ของการจัดงานครั้งแรก “ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด” มีประชาชนนักท่องเที่ยวสนใจเที่ยวชมงานอย่างต่อเนื่อง (25/06/2559 19:40:09) (ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรีจัดงานแสดงสินค้า กระชับสัมพันธ์ไทย – กัมพูชา กลางกรุงพนมเปญ (25/06/2559)
(สวท.ชลบุรี)ชาวอำเภอพานทองนับพันคนร่วมเดินวิ่งต้านยาเสพติด (25/06/2559) จ.ชลบุรี เร่งชี้แจงผู้ประกอบโรงงานอุตสาหกรรม และท่าเรือแหลมฉบังให้ไปใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดชลบุรี (24/06/2559)
สัตหีบรวมพลังประกาศสงครามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (24/06/2559) (ส.ปชส.ชบ)นายอำเภอศรีราชา นำพลังมวลชลประกาศสงครามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (24/06/2559)
(ส.ปชส.ชบ)นายอำเภอเกาะจันทร์ นำพลังมวลชลประกาศสงครามยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (24/06/2559) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด เปิดงานถนนสายวัฒนธรรม เพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดตราด ที่จัดขึ้นตามแนวทาง “ตลาดประชารัฐ วัฒนธรรมเมืองตราด” (24/06/2559 21:00:54)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ชลบุรี//องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น (24/06/2559)
สวท.ชลบุรี//องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเก่า 2-4 (24/06/2559)
สวท.ชลบุรี//การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โรงไฟฟ้าบางปะกง มีความประสงค์จะสอบราคาขายพัสดุเสื่อมคุณภาพ ประเภทน้ำมันเก่าใช้งานแล้ว (24/06/2559)
     
สวท.ชลบุรี//โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (24/06/2559)
สวท.ตราด-5 โรงพยาบาลแหลมงอบรับสมัครพนักงานบริการ (24/06/2559)
สวท.ตราด-สนง.อัยการรับสมัครผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการมีส่วนร่วมฯพัฒนาสำนักงานอัยการจังหวัดตราด (24/06/2559)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี) สำนักงานสภาผู้แทนราษฎร จะจัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (23/06/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี) สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี จะจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จันทบุรี ครั้งที่ 2/2559 (23/06/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี จะจัดงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559 (23/06/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.