1  
(ส.ปชส.จันทบุรี) จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2560 (17/01/2560) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีถวายราชสักการะ "วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ” ประจำปี 2560 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย (17/01/2560 09:59:41)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดพิธีมอบผ้าไตรเครื่องอัฐบริขารตามโครงการการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสครบรอบสตมวาร ( 100 วัน ) (16/01/2560 18:35:38) (ส.ปชส.ตราด) พาณิชย์จังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนไข่ไก่ฟองละ 0.40 บาท ตามกิจกรรมเชื่อมโยงจำหน่ายไข่ไก่ เริ่มวันแรกพรุ่งนี้(17 ม.ค.60) (16/01/2560 18:34:58)
(ส.ปชส.ตราด) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด มอบพันธุ์เป็ดไข่ พร้อมเวชภัณฑ์ให้เกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (16/01/2560) (ส.ปชส.ตราด) ชาวตราดยังคงร่วมบริจาคช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่พระครูสังฆกิจบูรพา ร่วมบริจาคเงินสด พร้อมสังฆทานยาประจำวัด น้ำดื่ม และเวชภัณฑ์ ส่งไปยังพระสงฆ์ที่ประสบอุทกภัย (16/01/2560 18:33:22)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดงานครูตราดน้อมรำลึก พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2560 (16/01/2560 18:32:32) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าเปิดอบรมโครงการนวดแผนไทยสร้างอาชีพทางเลือกให้ประชาชนในพื้นที่ หลังมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องนับ10รุ่น ชี้เป็นอาชีพลงทุนน้อยสร้างรายได้สูงแถมมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการเอง (16/01/2560 17:27:42)
อ่านทั้งหมด     

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องซ้อมดนตรี สาขาวิชาดนตรีสากล จำนวน 1 งาน (17/01/2560 11:33:46)
สวท.ระยอง/ เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยมาลาวัลย์ (16/01/2560)
สวท.ตราด - องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด มีความประสงค์ที่จะสอบราคาโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามสปริลเวย์ อ่างเก็บน้ำคลองขวาง (16/01/2560)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา (12/01/2560 11:27:16)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเข้าทำงานลูกจ้างชั่วคราว (12/01/2560 11:22:31)
(สวท.ตราด) โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา (09/01/2560)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี) ท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เพื่อ พัฒนางานของ อปท. ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสร้างความสุขแก่ประชาชน (17/01/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี จัดพิธีวางพานพุ่มสักการะ แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี (17/01/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี จัดประชุมประชาพิจารณ์ ลุ่มน้ำในจังหวัดจันทบุรี (16/01/2560)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.