1  
(ส.ปชส.ตราด) ตำบลประณีต จังหวัดตราด นำร่องตัดทุเรียนแปลงใหญ่ ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ (25/03/2560 18:56:13) (ส.ปชส.ตราด) ผู้ว่าฯตราด นำปั่นจักรยานเส้นทางท่องเที่ยวเมืองตราดภายใต้กิจกรรม “ตราดปั่นรำลึก 111 ปี บารมีพ่อ” (25/03/2560 18:55:40)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน เป็นกิจกรรมเสริมในงาน “111 ปี ตราดรำลึก น้อมสำนึก ภักดี จักรีวงศ์” ได้รับความสนใจจากประชาชน (25/03/2560 18:55:04) (ส.ปชส.ตราด) ชมรมจักรยานจังหวัดตราด จัดกิจกรรมปั่นจักรยานภายใต้ชื่อกิจกรรม “ตราดปั่นรำลึก 111 ปี บารมีพ่อ” (25/03/2560 18:54:29)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราดแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังปัญหาจากพายุฤดูร้อนในระยะ 3 - 4 วันนี้ (25/03/2560 18:53:56) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทรา จัดงาน“เทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้า ครั้งที่ 16” เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของดีอำเภอบางคล้าเป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป (24/03/2560 22:59:31)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรีสุ่มตรวจแผงจำหน่ายผลไม้ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค (24/03/2560) (ส.ปชส.ตราด) เกษตรกรตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด ทำไร่นา สวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้นแบบใช้ปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์ ลดค่าใช้จ่าย ตามรอยเท้าพ่อหลวง (24/03/2560 18:06:18)
อ่านทั้งหมด     

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบคลองบางไผ่ หมู่ที่ 3 (24/03/2560 17:10:54)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ประกวดราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ พร้อมพนักงานขับรถ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ ของงานขุดสระเก็บน้ำในเขตพื้นที่อำเภอแปลงยาว (24/03/2560 17:10:04)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ประกวดราคาเช่ารถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ จำนวน 4 รายการ (24/03/2560 17:00:02)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (21/03/2560)
(สวท.ระยอง) ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 1 อัตรา (17/03/2560)
(ส.ปชส.ตราด) สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (17/03/2560)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี) จังหวัดจันทบุรีบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุ่มตรวจแผงค้าปลีก และ ล้งส่งออกผลไม้ สร้างความมั่นใจผู้บริโภค (23/03/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี) อบต.ท่าช้าง เตรียมจัด “โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีคนท่าช้าง” สร้างสุขลักษณะการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแข็งแรง (23/03/2560)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ ๔๗ (22/03/2560 14:18:52)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.