1     2     3     4  
(ส.ปชส.ตราด) หลังเรือประมงพาณิชย์บางส่วนหยุดออกทะเล ผู้ประกอบการขายส่งอาหารทะเลในตราด เริ่มได้รับผลกระทบจากวัตถุดิบอาหารทะเลหายากขึ้น (02/07/2558 18:14:52) (ส.ปชส.ตราด) พมจ.ตราด เปิดเวทีชี้แจงพระราชบัญญัติหอพัก ฉบับใหม่ ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 ส.ค. 2558 (02/07/2558 18:13:41)
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด เตือน ประชาชนระวังปัญหาจากฝนตกหนัก คลื่นลมแรง ระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม นี้ (02/07/2558 18:12:45) (ส.ปชส.ตราด) หน่วยปฏิบัติการร่วม ศปมผ. นำเรือศุลกากร 609 ออกตรวจเรือประมงในทะเลตราด หลังรัฐบาลประกาศห้ามเรือผิดกฎหมายออกทำประมง (02/07/2558 18:11:19)
(ส.ปชส.ตราด) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด เชิญชวนประชาชนตำบลตะกางร่วมเวทีประชาคมการจัดทำผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบลตะกาง (02/07/2558 18:10:15) (ส.ปชส.ตราด)สปช. กำหนดจัด “เวทีเสียงประชาชน คนตราด” วันที่ 10 กรกฎาคม นี้ (02/07/2558 18:08:35)
(สวท.ชลบุรี)นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ชี้ การออกกฎห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 300 เมตร ไม่ส่งผลต่อร้านเหล้า (02/07/2558) (สวท.ชลบุรี)ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดชลบุรี จัดการประชุมกรรมการและคณะทำงาน เพื่อเสนอผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการสำนึกพลเมืองจังหวัดชลบุรี (02/07/2558)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ตราด-เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 3 ตำบลตะกาง (ครั้งที่ 3) (02/07/2558)
สวท.ตราด-เทศบาลตำบลตะกาง อำเภอเมือง จังหวัดตราด สอบราคาจ้างทำวัสดุและอุปกรณ์สำหรับโครงการกำจัดขยะระดับครัวเรือนสู่บ้านน่าอยู่ (ต่อเนื่องจากปี 2557) ครั้งที่ 2 (02/07/2558)
สวท.ตราด-องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงเรียนแหลมมะขาม (02/07/2558)
     
(สขร.สปข.7) วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระแก้ว เปิดรับสมัครนิสิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (02/07/2558)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ (02/07/2558 11:21:31)
(ส.ปชส.ตราด) เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย รับสมัครผู้ช่วยพนักงานธุรการ (30/06/2558)
     
(ส.ปชส.นย.)การจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย และดินโคลนถล่มจังหวัดนครนายก ปี 2558 (02/07/2558)
(ส.ปชส.นย.)คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกข้าวและเอกสารของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกข้าวนาปรัง ปี 2558 จังหวัดนครนายก (02/07/2558)
(ส.ปชส.นย.)ประกวดภาพวาดเด็ก (02/07/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา
ผอ.สปข.7 พร้อมคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการห้วยโสมงฯ
เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "ระดับเขต"
การประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ครั้งที่ 6
ส.ปชส.ภาค 7 จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม นำพาความผาสุก"
อ่านทั้งหมด


 

 

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด




ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.