1     2     3     4  
สวท.ตราด-ตราดตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบแผ่นดินไหวที่เนปาล (28/04/2558) (ส.ปชส.ชลบุรี)ชลบุรีจัดประชุมนายอำเภอ ประจำเดือน เมษายน 2558 (28/04/2558)
(สวท.ระยอง)สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง มอบเงิน16,335,500บาทให้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง (28/04/2558) (สวท.ระยอง)จังหวัดระยองเร่งแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกทำลายพืชไร่ พืชสวน ชาวบ้านเขาชะเมา (28/04/2558)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)สมุทรปราการรณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต (28/04/2558) (ส.ปชส.จันทบุรี) (28/04/2558)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราเดินหน้าจัดงาน“มหกรรมจำหน่ายสินค้า OTOP กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ”เพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ (28/04/2558) (ส.ปชส.รย)ระยอง เร่งแก้ปัญหาช้างป่าลงมาทำลายพืชไร่ของชาวบ้านใน อ.เขาชะเมา (28/04/2558)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ระยอง/ องค์การบริหารส่วนจ.ระยอง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยาง (28/04/2558)
สวท.สระแก้ว/โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของนักเรียน (28/04/2558)
สวท.สระแก้ว/จังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุที่เป็นครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ดังนี้ (28/04/2558)
     
(ส.ปชส.ตราด) แขวงทางหลวงชนบทตราด รับสมัครนายช่างโยธา (22/04/2558)
(ส.ปชส.ตราด) แขวงทางหลวงชนบทตราด รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ (22/04/2558)
สวท.ตราด-โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รับสมัครครูผู้สอน เอกนาฎศิลป์ (22/04/2558)
     
(ส.ปชส.นย.)ผลงาน 6 เดือนกลาโหม (28/04/2558)
(ส.ปชส.นย.)ทิศทางการปฏิรูปพลังงาน (28/04/2558)
(ส.ปชส.นย.)เอกชนลดราคาปุ๋ย (28/04/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา
ผอ.สปข.7 พร้อมคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการห้วยโสมงฯ
เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "ระดับเขต"
การประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ครั้งที่ 6
ส.ปชส.ภาค 7 จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม นำพาความผาสุก"
อ่านทั้งหมด


 

 

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.