1  
(ส.ปชส.จันทบุรี)น้ำตกคลองนารายณ์จันทบุรีเปิดเที่ยวชมได้ตามปกติ (24/06/2560) (ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีเปิดงาน Fruit Fun Fin กินยกสวน ส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลผลไม้ (23/06/2560)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ขับเคลื่อนแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด (23/06/2560 17:14:31) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ติดตามการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กำชับ หน่วยงานบูรณาการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงตามหอพัก บ้านเช่า ต่าง ๆ (23/06/2560 17:13:16)
(ส.ปชส.ตราด) กศน.อำเภอเมืองตราด จัดกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ดอกกฤษณาให้กับเกษตรกร (23/06/2560 17:12:29) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ มุ่งส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าว และสร้างรายได้เสริม ในพื้นที่นาแปลงใหญ่ (23/06/2560 17:11:32)
(ส.ปชส.ตราด) แรงงานจังหวัดตราด จัดฝึกอบรมหลักสูตรการทำดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ (23/06/2560 17:10:42) (ส.ปชส.ชบ ) เมืองพัทยา ทวงคืนพื้นที่ชายหาดพัทยา-จอมเทียน เพื่อยกระดับก้าวสู่ AEC (23/06/2560)
อ่านทั้งหมด     

(ส.ปชส.ตราด) สนง.ประมง จ.ตราด รับสมัครเจ้าหน้าที่ประมง (26/06/2560)
(ส.ปชส.ตราด) เทศบาล ต.หนองเสม็ด ประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (26/06/2560)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (26/06/2560)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาสมัครแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษอังกฤษ (20/06/2560)
(สวท.ตราด) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง (20/06/2560)
(สวท.ตราด) วิทยาลัยเทคนิคตราด รับสมัครตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง (16/06/2560)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี ) จังหวัดจันทบุรีประกอบพิธี ถอนเสาธง ไม้คะเคียนทอง หน้าศาลากลางที่เสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน ป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น (26/06/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) ททท. ร่วมกับ จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ จันทบุรีสวนสวรรค์ร้อยพันธุ์ผลไม้” ที่ชายหาดคุ้งวิมาน 24 – 25 มิ.ย.2560 (23/06/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี ) คณะทำงานการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ โครงการประสานพลังประชารัฐ เกษตรแปลงใหญ่ ถ่ายทอดให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงกุ้งด้วยหลัก 3 สะอาด แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดจันทบุรี (23/06/2560)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.