(ส.ปชส.ตราด)โรงพยาบาลตราด ร่วมศูนย์ควบคุมนำโดยแมลงที่ 3.4 ตราด รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พ่นหมอกควันในทุกพื้นที่อำเภอเมืองตราด (20/04/2557 01:19:33) / (ส.ปชส.ตราด)ททท.ตราด เผย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักโรงแรม รีสอร์ท ใน จ.ตราด เต็ม 100 % เม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท (20/04/2557 01:18:22) / (ส.ปชส.ตราด)สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เดินหน้าส่งเสริมการตลาดให้สินค้า 0TOP เผย ล่าสุดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก และของดี 4 ภาคสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กว่า 5 ล้านบาท (20/04/2557 01:16:47) / (ส.ปชส.สระแก้ว)ชาวสระแก้วร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปศักสิทธิ์และแห่เจ้าพ่อพระปรง เล่นน้ำวันไหลส่งท้ายสงกรานต์ (19/04/2557) / สวท.ตราด//จังหวัดตราดขอเชิญคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติปี 2557 (19/04/2557) / 
Awkward Showcase - Demo #1
  (ส.ปชส.ตราด)โรงพยาบาลตราด ร่วมศูนย์ควบคุมนำโดยแมลงที่ 3.4 ตราด รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก พ่นหมอกควันในทุกพื้นที่อำเภอเมืองตราด (20/04/2557 01:19:33)
  (ส.ปชส.ตราด)ททท.ตราด เผย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักโรงแรม รีสอร์ท ใน จ.ตราด เต็ม 100 % เม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้านบาท (20/04/2557 01:18:22)
  (ส.ปชส.ตราด)สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดตราด เดินหน้าส่งเสริมการตลาดให้สินค้า 0TOP เผย ล่าสุดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก และของดี 4 ภาคสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ OTOP กว่า 5 ล้านบาท (20/04/2557 01:16:47)
  (ส.ปชส.สระแก้ว)ชาวสระแก้วร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปศักสิทธิ์และแห่เจ้าพ่อพระปรง เล่นน้ำวันไหลส่งท้ายสงกรานต์ (19/04/2557)
       (ส.ปชส.ชลบุรี)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ประกวดราคาจ้างเหมา ติดตั้งวางท่อประปาให้ บริษัท รุ่งอรุณพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (19/04/2557)
  (ส.ปชส.ชลบุรี)การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี(ชั้นพิเศษ) ประกวดราคาจ้างเหมา งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างให้ เทศบาลตำบลเสม็ด บริเวณซอยลุงสอง ฝั่งซ้ายทาง หมู่ที่ 1 ต.เสม็ด (19/04/2557)
  (ส.ปชส.ชลบุรี)เทศบาลเมืองบ้านบึง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นห้องคลองห้วยบึง(ตั้งแต่ร้านขนมจีนแม่กิมซัว-ด้านหลังโกดังกิจกสิกร)ครั้งที่ 2 (19/04/2557)
     
  สวท.ตราด//พมจ.ตราดรับสมัครนักพัฒนาสังคม 1 อัตรา (19/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย รับสมัครพนักงานวิทยุ (17/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด รับสมัครนักพัฒนาสังคม (17/04/2557)
  (ส.ปชส.ตราด)เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย รับสมัครพนักงานดับเพลิง (17/04/2557)
     
  (ส.ปชส.นย.)นครนายก รับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (18/04/2557)
  (ส.ปชส.จันทบุรี ) วาระข่าวของ จ.จันทบุรีวันพรุ่งนี้วันสงกรานต์ 13 เม.ย.57 (12/04/2557)
  (สขร.สปข.7) จังหวัดจันทบุรีจัดการผ้าป่าสามัคคี 3 มิติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (11/04/2557)
  (ส.ปชส.ชลบุรี)กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11/04/2557)
     
  สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ โดยล่าสุดที่จังหวัดยโสธรสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรตามลำน้ำชีไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งขอด (27/03/2556)
  การจัดค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สุดยอดเด็กจันท์ สานฝันสู่อาเซียน คือ 1 ใน 2 โครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ติดตามได้จากรายง (27/03/2556)
  การจัดค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สุดยอดเด็กจันท์ สานฝันสู่อาเซียน คือ 1 ใน 2 โครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ติดตามได้จากรายง (27/03/2556)
  โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำตามความฝันเด็ก สร้างห้องสมุด จัดประกวดเรียงความห้องสมุดในฝัน ภายใต้โครงการ "น้ำหมึกสร้างสรรค์ ดาวสานฝันเพื่อชุมชน" (27/03/2556)
  การแก้ปัญหาในระบบการศึกษาไทยที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา พบว่าการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างสมบูรณ์ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลกมีความสำคํญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาในหลักสูตร ครับ/ค่ะ (27/03/2556)
อ่านทั้งหมด     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ทำบุญครบรอบ 9 ปี สทท.จันทบุรี
สื่อมวลชนสัญจร "สานสายใยไทยเพื่อใต้สันติสุข"
สปข.7 จัดแข่งขันตอบปัญหา PRD.7 ASEAN QUIZ ระดับเขต ประจำปี ๒๕๕๖
สปข.7 จัดอบรมให้ความรู้และทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาเพื่อนบ้าน
สปข.7 จัดการประกอบร้องประสานเสียงเพลงปลุกใจ โครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ
สปข.7 จัดเสวนาการใช้ภาษาไทยเฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ
สื่อมวลชลสัญจรโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปราจีนบุรี
ศึกษาดูงาน-เสวนาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเข้าพรรษา 2 แผ่นดิน(ไทย - กัมพูชา)
ประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
ASEAN ON STREET @Chanthaburi
อ่านทั้งหมด
 

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.