1     2     3     4     5  
(ส.ปชส.ตราด)ทช. ร่วม ชุดควบคุมร้อยรักษาความสงบ ทร.ที่ 11 ดีเอสไอ เจ้าท่า ตรวจสอบการบุกรุกป่าชายเลนของโรงแรมหรูใน ต.หนองคันทรง อ.เมืองตราด (29/01/2558 19:29:26) (ส.ปชส.ตราด)จัดหางานจังหวัดตราด ย้ำให้นายจ้างพาแรงงานต่าวด้าวสัญชาติกัมพูชาไปดำเนินการตรวจสัญชาติ (29/01/2558 19:28:37)
(ส.ปชส.ตราด)อบต.หนองคันทรง จ.ตราด กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด” (29/01/2558 19:27:56) (ส.ปชส.ตราด)สรรพากรพื้นที่ตราด ย้ำเตือน ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภายในเวลาที่กำหนด (29/01/2558 19:27:03)
(ส.ปชส.ตราด)สนง.วัฒนธรรมจังหวัดตราด ประกาศผลการประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย (29/01/2558 19:26:03) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจังหวัดฉะเชิงเทราก้าวไกลสู่อาเซียน เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC (29/01/2558 16:26:10)
(สวท.สระแก้ว) บริษัทฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (29/01/2558) (ส.ปชส.สมุทรปราการ)สาธารณสุขปากน้ำมอบประกาศเกียรติคุณสถานที่ทำงานน่าอยู่ (29/01/2558)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ระยอง/ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ (29/01/2558)
(ส.ปชส.นย.)สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (29/01/2558)
สวท.ระยอง/ โครงการชลประทานระยอง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (29/01/2558)
     
สวท.ตราด-จัดหางานระยองเชิญร่วมงานนัดพบแรงงาน (27/01/2558)
สวท.ตราด-พมจ.ตราด รับสมัครบุคคลเข้ารับรางวัล”ประชาบดี” (27/01/2558)
สวท.ตราด-สปก.ตราด รับสมัครบุตรหลานเกษตรฝึกอาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาบางไทร (27/01/2558)
     
(ส.ปชส.นย.)โครงการ “ขนส่งห่วงใย ใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถ” (28/01/2558)
(ส.ปชส.นย.)งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2558 (28/01/2558)
(ส.ปชส.นย.)มอบอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ (28/01/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา
ผอ.สปข.7 พร้อมคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการห้วยโสมงฯ
เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "ระดับเขต"
การประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ครั้งที่ 6
ส.ปชส.ภาค 7 จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม นำพาความผาสุก"
อ่านทั้งหมด


 

 

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.