1     2     3     4  
(ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เปิดจวนผู้ว่าฯให้ประชาชนเข้าชมห้องประทับพระราชอิริยาบท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ (01/04/2558 20:11:18) (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อยก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (01/04/2558 20:10:16)
(ส.ปชส.ตราด)นพค.14 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ (01/04/2558 20:08:59) (ส.ปชส.ตราด)จังหวัดตราด เปิดให้บริการศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดตราด เฉพาะกิจการประมงทะเลรายใหม่ เป็นวันแรก (01/04/2558 20:07:46)
(ส.ปชส.ตราด)จ.ตราด มอบบัตรประชาชนให้กับคนไทยพลัดถิ่นที่ได้สัญชาติไทยโดยการเกิด ที่อำเภอคลองใหญ่ (01/04/2558 20:06:28) (ส.ปชส.ตราด)ขนส่ง จ.ตราด ร่วมวิทยาลัยเทคนิคตราด จัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย” ให้บริการประชาชนให้พร้อมเดินทางช่วงสงกรานต์ 2558 (01/04/2558 20:05:33)
(ส.ปชส.สมุทรปราการ)โนโวเทล สุวรรณภูมิจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (01/04/2558) (ส.ปชส.รย)ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ทาสีโรงเรียน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯโอกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ (01/04/2558)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ระยอง/ เทศบาลเมืองบ้านฉาง สอบราคารักษาความปลอดภัยในสนามกีฬา (01/04/2558)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบน้ำประปา (01/04/2558 13:53:06)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / อบต.บางขวัญ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณสายบางขวัญ 20 (ซอยบ้านดอน) (01/04/2558 13:52:10)
     
สวท.ตราด-โรงพยาบาลตราดรับสมัครลูกจ้าง 3 อัตรา (25/03/2558)
สวท.ตราด-ตราด รับสมัครเด็กและเยาวชนเป็นตัวแทน เข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม (24/03/2558)
สวท.ตราด-โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รับครูผู้สอนวิชาสังคม 1 อัตรา (23/03/2558)
     
(ส.ปชส.นย.)เตือนภัยโรคไข้เลือดออก เด็กไทยจมน้ำ (01/04/2558)
(ส.ปชส.นย.)การประชุมคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 3/2558 (01/04/2558)
จ.จันทบุรีเชิญชวนประชาชนร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ใส่เสื้อสีม่วงตราสัญลักษณ์ (01/04/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา
ผอ.สปข.7 พร้อมคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการห้วยโสมงฯ
เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "ระดับเขต"
การประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ครั้งที่ 6
ส.ปชส.ภาค 7 จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม นำพาความผาสุก"
อ่านทั้งหมด


 

 

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.