1     2  
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราร่วมกับชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงาน ตรุษจีน 2016@ แปดริ้ว อย่างยิ่งใหญ่ (07/02/2559 19:35:58) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ร่วม ททท.ตราด เลือกเดือนแห่งความรัก จัดงาน “สลักรัก@ สลักคอก 3” (07/02/2559 16:08:43)
(ส.ปชส.ตราด) สภาพอากาศแปรปรวนลมแรง ทำให้ผลทุเรียนของเกษตรกรในจังหวัดตราดร่วงหล่นจำนวนมาก (07/02/2559 16:07:37) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด อากาศหนาวเย็น คลื่นลมแรง เรือประมงพื้นบ้านที่จอดอยู่บริเวณชายทะเล ถูกคลื่นซัดจมจำนวน 2 ลำ (07/02/2559 16:06:53)
(ส.ปชส.ตราด) ประชาชนชาวตราดเชื้อสายจีน เดินทางไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดในวันตรุษจีน (07/02/2559 16:06:07) (ส.ปชส.ตราด) ททท.ตราด ร่วม จังหวัดตราด จัดกิจกรรม “Trat Sailing Festival 2016” (06/02/2559 18:56:06)
(ส.ปชส.ตราด) บรรยากาศการจำหน่ายขนมไหว้เจ้าและผลไม้ ในตลาดสดเทศบาลเมืองตราด คึกคัก (06/02/2559 18:55:28) (ส.ปชส.ตราด) ปศุสัตว์จังหวัดตราด คุมเข้มการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกตามชายแดนช่วงตรุษจีน (06/02/2559 18:54:52)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ตราด-องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย ขายทอดตลาดพัสดุ/ครุภัณฑ์ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 45 รายการ (05/02/2559)
สวท.ตราด-เทศบาลตำบลหนองเสม็ด สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก ซอยซอยตรอกตลาด หมู่ที่ 3 (05/02/2559)
สวท.ตราด-โรงพยาบาลตราด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ได้แก่เครื่องล้างกล้อง Gastroscope จำนวน 1 เครื่อง (05/02/2559)
     
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (28/01/2559)
สวท.ตราด- สนง.กศน.จ.ตราด รับสมัคร ครูศูนย์การเรียนชุมชน (27/01/2559)
สวท.ระยอง/ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ระยอง รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกหลักสูตร การฝึกเตรียมเข้าทำงาน (26/01/2559)
     
(สวท.สระแก้ว)ขอเชิญเกษตรกรชาวสวนยาง เข้าร่วมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพเสริม ครัวเรือนละ 100,000 บาท (01/02/2559)
(สวท.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้ว กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา (01/02/2559)
(สวท.สระแก้ว)ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระแก้วขอเชิญประชาชน ร่วมตรวจสอบการทุจริตโครงการ"ตำบลละ 5 ล้าน" (01/02/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา
ผอ.สปข.7 พร้อมคณะผู้บริหาร วางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ โครงการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน และโครงการห้วยโสมงฯ
เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป "ระดับเขต"
การประชุมผู้บริหารสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ครั้งที่ 6
ส.ปชส.ภาค 7 จัดกิจกรรม "ปฏิบัติธรรม นำพาความผาสุก"
อ่านทั้งหมด


  

 
 
24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.