1     2  
(ส.ปชส.จันทบุรี)กรมการค้าต่างประเทศ จัดงานแสดงสินค้า ไทย ในพระตะบองประเทศกัมพูชา (25/09/2559) (ส.ปชส.จันทบุรี)ประชาชน นักท่องเที่ยว แห่เที่ยวงาน งานมหัศจรรย์แก่งหางแมว พิชิตเขาสิบห้าชั้น (25/09/2559)
(ส.ปชส.ตราด) โรงพยาบาลตราด จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล (24/09/2559 23:20:38) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน "ดีสะหงาด ตลาดเกษตรกร" ครั้งที่ 2 สินค้าการเกษตรของดีทุกอำเภอมารวมจำหน่าย พร้อมเชิญพันธมิตรอีก 7 จังหวัดในภาคตะวันออก นำสินค้าของดีมาร่วมจำหน่าย (24/09/2559 23:18:39)
(ส.ปชส.ตราด)อุตสาหกรรมจังหวัดตราด จัดพิธีมอบใบรับรองให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับผู้ประกอบการผลิตสินค้าชุมชนและท้องถิ่น (24/09/2559 23:16:35) สวท.ตราด - ชาวประมงพื้นบ้านคลองจาก ออกหาปลาทู หลังคลื่นลมสงบ ได้ปลาทู 50-60 กิโลกรัม สร้างรายได้วันละ 2000 บาท (23/09/2559)
สวท.ตราด - ชาวบ้านหาดเล็ก ได้รับความเดือดร้อนจากผู้รับเหมาก่อสร้างถนน 4 เลน ปล่อยน้ำโคลน ทำให้สวนผลไม้ และปลาในบ่อตาย (23/09/2559) (ส.ปชส.สระแก้ว) สระแก้วเปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดน (23/09/2559)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ชลบุรี//องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา โครงการติดตั้งเสา Hight mast (23/09/2559)
สวท.ชลบุรี//เทศบาลตำบลเสม็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง โครงการบริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่ (23/09/2559)
สวท.ชลบุรี//จังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร (23/09/2559)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน (23/09/2559 13:19:49)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สภ.วังน้ำเย็นรับสมัครนักการภารโรง (19/09/2559)
สวท.ชลบุรี//สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (12/09/2559)
     
(สวท.ระยอง) เทศบาลตำบลเนินพระ ขอเชิญร่วามงาน "ซุปเปอร์ มินิมาราธอน" 9 ตุลาคม 2559 ชาดหาดแสงจันทร์ (23/09/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี)อำเภอแก่งหางแมว จัดงานพิชิตเขาสิบห้าชั้น มหัศจรรย์อาหาร ดนตรี ประเพณี 4 ภาค ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอแก่งหางแมวสร้างความสนุกสนาน และขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่กำลังประสบปัญหาภัยพิบัติช้างป่า (23/09/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี)อำเภอเมืองจันทบุรี จัดกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจ รองรับประชาคมอาเซียน “ชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว” (23/09/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.