1  
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีจัดงาน “อาหารถิ่นเมืองจันท์”ส่งเสริมการท่องเที่ยว (25/02/2560) (ส.ปชส.จันทบุรี) จันทบุรีแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทย สนาม 3 (24/02/2560)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ชี้แจงให้ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตามโครงการ “สคบ.สัญจร" ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา (24/02/2560 15:58:21) สวท.ตราด - สมาคมสื่อสารมวลชนจ.ตราด แถลงข่าวและจับสลากการแข่งขัน "ฟุตบอลประเพณี 4 เส้า สามัคคีของจ.ตราด" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เนื่องในวันนักข่าว 5 มีนาคม 2560 ชิงถ้วยนายกองค์การบริหารส่วนจ.ตราด (24/02/2560)
(ส.ปชส.ชบ)ชลบุรี จัดการประชุมการจัดการขยะมูลฝอย (23/02/2560) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด เปิดงาน “วันรักษ์กล้วยไม้เมืองตราด ครั้งที่ 4” เชิญชวนแฟนพันธุ์แท้กล้วยไม้ และนักท่องเที่ยวร่วมชมงาน (23/02/2560 20:08:34)
(ส.ปชส.ตราด) สำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมมูลนิธินโยบายสุขภาวะ เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “Update & Upgrade วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลสู่ยุค 4.0” ที่ จ.ตราด (23/02/2560 20:07:52) (ส.ปชส.ตราด) กอ.รมน.จังหวัดตราด จัดโครงการ “คนไทยหัวใจเดียวกัน” ที่โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อ.เมืองตราด มุ่งปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23/02/2560 20:06:56)
อ่านทั้งหมด     

ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ (24/02/2560 16:13:02)
(สวท.ระยอง) เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประมูลจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยพรมจันทร์ (24/02/2560)
(สวท.ระยอง) เทศบาลเมืองมาบตาพุด ประมูลจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่าง (24/02/2560)
     
(สวท.ตราด) โรงพยาบาลตราด จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายคาบ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา (24/02/2560)
สวท.ตราด - โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (21/02/2560)
สวท.ตราด - วิทยาลัยชุมชนตราด มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (21/02/2560)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / ป.ป.ช. จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความซื่อสัตย์สุจริต (24/02/2560 15:37:49)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / ป.ป.ช. จับมือองค์กรบังคับใช้กฎหมายเร่งคดีทุจริตข้ามชาติ (24/02/2560 15:36:27)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า แจ้งการเบี่ยงช่องทางจราจร สำหรับการปฏิบัติงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงโครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี - อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนผ่า) จ.ปราจีนบุรี (24/02/2560 15:26:45)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.