1  
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองเลขาธิการ ป.ป.ส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมมอบทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด (20/08/2560 17:06:07) (ส.ปชส.ตราด) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด ติวเข้มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของไวยาวัจกรวัด ในจังหวัดตราด (20/08/2560 11:39:47)
(ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ออกประกาศ “จังหวัดตราดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน” (20/08/2560 11:39:08) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด กำหนดจัดงานดีสะหงาด ตลาดเกษตรกร ปี 2560 (20/08/2560 11:38:33)
(ส.ปชส.ตราด) สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดตราด รับฟังการยืนยันข้อมูลหนี้สินของเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนไว้ และทราบความต้องการ ก่อนภาครัฐจะเข้าช่วยเหลือ ตามนโยบาย คสช. (18/08/2560 16:25:50) (ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (18/08/2560 16:25:07)
(ส.ปชส.ตราด) ส.ป.ก.ตราด เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (18/08/2560 16:24:21) (ส.ปชส.ตราด) ขนส่งจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ แนวทางการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกที่ตรวจพบจากระบบ GPS (18/08/2560 16:23:29)
อ่านทั้งหมด     

สวท.ระยอง/องค์การบริหารส่วนจ.ระยอง ประมูลจ้าง โครงการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง (20/08/2560)
สวท.ระยอง/เทศบาลนครระยอง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนบางจาก ซอย11/1 (20/08/2560)
สวท.ระยอง/เทศบาลนครระยอง สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนอำนวยสุข (20/08/2560)
     
สวท.ตราด - องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 9 ตำแหน่ง รวมจำนวน 16 อัตรา (16/08/2560)
(สวท.ระยอง) สำนักงาน กศน.จังหวัดระยอง รับสมัคร ครู กศน.ตำบล 1 อัตรา (16/08/2560)
(ส.ปชส.จันทบุรี)หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ฯ รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (16/08/2560)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี )จังหวัดจันทบุรี กำหนดวัด ที่จะประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (18/08/2560)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วขับเคลื่อนเผยแพร่สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา 5 ชาติพันธุ์จังหวัดสระแก้ว (17/08/2560)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วเดินหน้าจัด ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑๘-๑๙ สิงหานี้ (17/08/2560)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
img { -webkit-filter: grayscale(100%); filter: grayscale(100%); } html { -webkit-filter: grayscale(100%); }

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.