1     2     3     4  
(ส.ปชส.ตราด) จ.ตราด ทำพิธีปลงผมนาค และทำขวัญนาค ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70 ปี (27/05/2559 18:41:00) (ส.ปชส.ตราด) อุตสาหกรรมจังหวัดตราด ร่วมกับบริษัทภาคเอกชน ชุมชนบ้านทางควาย จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพิ่มพื้นที่สีเขียว (27/05/2559 18:40:23)
(ส.ปชส.ตราด) วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว เป็นตัวแทนจังหวัดตราด เข้าประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต 3 (27/05/2559 18:39:46) (ส.ปชส.ตราด) จังหวัดตราด ติดตามการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน(ตำบลละ 5 ล้านบาท) และมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (กยจ.) (27/05/2559 18:39:07)
(ส.ปชส.ตราด) กรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเวทีประชุมรับฟังความคิดเห็น (Eco Forum) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด (27/05/2559 18:38:29) (ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (27/05/2559 16:56:49)
ส.ปชส.ชลบุรี จัดโครงการฝึกอบรม เรื่องการพิษภัยบุหรี่ และ(ร่าง) พรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ (27/05/2559) (ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วจัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควาย (27/05/2559)
อ่านทั้งหมด     


ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถเก่าที่หมดความจำเป็นใช้ในราชการ (26/05/2559 10:02:17)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สอบราคาเช่าบริการวงจรสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ (26/05/2559 10:01:46)
(ส.ปชส.ตราด) เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย ประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล. (25/05/2559)
     
สวท.ตราด-โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ รับสมัครนักการภารโรง (19/05/2559)
สวท.ตราด-สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯรับสมัคร นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา (19/05/2559)
สวท.ตราด-สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯรับสมัคร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (13/05/2559)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรีเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล สมทบทุนการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐม ”พระพุทธเมตตา”วัดเทพประทาน ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม นี้ (27/05/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรี ประกอบพิธี บรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี (27/05/2559)
(ส.ปชส.จันทบุรี) ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเทศน์สอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบท 770 รูป (26/05/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
พิธีเปิดชมรม To be Number One PRD7 และ ศูนย์เพื่อนใจ สปข.7
พิธีมอบประกาศนียบัตร สวท.ดีเด่น ระดับเขต และ ส.ปชส.ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2558
อปส.อภินันท์ จันทรังษี นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สปข.7 บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
การเสวนารวมพลังทุกภาคส่วนสู่การขับเคลื่อนพัฒนาประเทศไทย
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เตรียมพร้อมยุทธศาสตร์ การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559"
ผู้บริหารและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ครั้งที่ 2/2559
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 จัดงาน “ASEAN FESTIVAL” เฉลิมฉลองการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
งานเสวนารู้รักสามัคคี และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของคนในชาติ
อ่านทั้งหมด24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.