ภาษาใต้ ... วันละหลายคำ

ภาษาใต้    มีมากมาย    จั่งหู้เหม็ด
แหลงทั้งคืน    ก๊ะไม่เสร็จ    เจ็บเบ็ดหัว
ฟังไม่ทัน    แหลงสั้นสั้น    ลิ้นระรัว
มีถ้วนทั่ว    เชิญมานั่ง    ลองฟังแล
 
ภาษาใต้
ความหมาย
ตัวอย่าง
หลบ, หล็อบ (หล๊อบ)
กลับ
ลุงลูกเสือบอกว่า เดือนหน้า จะหล็อบเริน
ขวยใจ (ข้วยใจ๋), หวังเหวิด (หวั้งเวิ้ด)
กังวลใจ เป็นห่วง
หวังเหวิดคนดูไบจั่งหู้ ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่เหล้ยม้าย
จังหู (จั่งหู้), จังหัน (จั่งหั้น), คาลักคาลุย, กองลุย, กองเอ, ราสา, หนัดเหนียน
เยอะแยะ มากมาย
ภาษาใต้ มีมากมาย จังหู้ จังหั้น จ่านเแจ็ก
หิด,หิดหุ้ย, แต็ด, แยด
เล็กน้อย นิดหน่อย ไม่มาก
คนเสื้อแดงแรกแต่วา มีแต็ดเดียว สงสัยว่า จะได้ตังค์กันคนละหิดหุ้ย
หาม้าย
ไม่มี
เปิดดูกล่องฎีกา หาม้ายกระดาษซักแผ่น
ฉาด (ฉ้าด), หมดฉาด (หม๊ดฉ้าด), เหม็ดฉาด (เม๊ดฉ้าด)
หมด ไม่มี หมดเกลี้ยง
ฝนตกมาทีไร เสื้อแดงก็หนีหาย เหม็ดฉาด
หยบ (หย๊อบ)
แอบ หลบหรือซ่อน
หน้าเหลี่ยมคนกล้า พอศาลตัดสินมา หย๊อบหนีไปเฉยเลย
โหม (อ่านว่า ห - ม - โ = โหม) หมู่ พวก กลุ่ม ไอ้โหมสามเกลอ มันเมล่อทั้งเพ
ตอใด เมื่อไหร่ ตอใด ไอ้พวกหมิ่นสถาบัน มันจะตายกันซะที
เนียนแจ็กแจ๊ก เละเทะ เละตุ้มเปะ ไม่เหลือชิ้นดี ถ้าเจอนัดถะวุดตัวตัวตอใด จะกระทืบให้เนียนแจ็กแจ็ก
พรือโฉ้ อาการที่บอกไม่ได้ อธิบายไม่ถูก เห็นโหมเสื้อแดงทีไร แหล่วหั้วใจมันพรือโฉ้
เอิด,เหลิด (เหลิ้ด) ทำตัวกร่าง ทำเป็นเก่ง ไอ้พวกสามเกลอ จริงๆแหล่วหม้ายไหร้ แต่ทำเป็นเอิด เหลิ้ดจั่งหู้แหล่ว
 

 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.