( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ (22/03/2562) ( ส.ปชส.จันทบุรี )จ.จันทบุรี พัฒนาเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จิตอาสาจันทบุรี บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (21/03/2562) ( ส.ปชส.จันทบุรี )รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการ เยี่ยมประชาชนในจันทบุรี (21/03/2562)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ปีที่ 249 (21/03/2562 14:41:50) (ส.ปชส.ฉะเชิงเเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรา นำหน่วยงานราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา (21/03/2562 14:38:08)
(ส.ปชส.ระยอง) จ.ระยอง ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติท้องถิ่น “เมืองเก่าระยอง” (20/03/2562) (ส.ปชส.ระยอง) ช้างป่าเพศผู้บุกทำลายต้นทุเรียนของเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ จ.ระยอง ซึ่งมีลูกทุเรียนจำนวนมากที่อยู่คาต้นกำลังรอเก็บเกี่ยวเสียหายทั้งหมด ทำสูญเงินกว่า 60,000 บาท (20/03/2562)
อ่านทั้งหมด     

(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จำรวน 3 รายการ (21/03/2562)
(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ (21/03/2562)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (18/03/2562 11:17:33)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอ (21/03/2562 11:32:51)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักบริหารจัดการงานยุติธรรม (20/03/2562 12:13:49)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สำนักงานจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง (20/03/2562)
     
(สวท.ระยอง) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ แจ้งบุคคลสูญหาย (22/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี จัดกิจกรรมกาแฟสัญจร (13/03/2562)
( ส.ปชส.จันทบุรี )ส.ปชส.จันทบุรี จัดโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง สส. (13/03/2562)
     
ข่าวประกวดราคา
(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ อาคารเรียนวิทยาศาสตร์ จำรวน 3 รายการ (21/03/2562)
(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดชื้อจัดชื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 7 รายการ (21/03/2562)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (18/03/2562 11:17:33)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้อชุดซอฟท์แวร์สำหรับจำลองการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 1 ชุด (14/03/2562 14:48:33)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย กิจกรรมที่ สนับสนุนวัสดุการเกษตรส่งเสริมอาชีพให้ครัวเรือนยากจน (07/03/2562 14:59:12)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (07/03/2562 14:51:48)
(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดชื้อจัดจ้าง หนังสือเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 341รายการ (07/03/2562)
(ส.ปชส.จันทบุรี) สถานีวิทยุโทรทัศแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ (07/03/2562)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/03/2562 16:09:18)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/03/2562 16:08:14)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/03/2562 16:07:28)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / กรมชลประทาน ประกวดราคาซื้อวัสดุเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (22/02/2562 14:30:08)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22/02/2562 10:16:53)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ (22/02/2562 10:16:03)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านสุ่งเจริญ ถึงหมู่ที่ 10 บ้านโปร่งเกตุ ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 15:41:49)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งพระยา เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 15:40:53)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน เชื่อมต่อหมู่ที่ 17,16,14 ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 15:39:56)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมอนทอง 6 จาก หมู่ที่ 10 ต.หมอนอทอง ถึงหมู่ที่ 5,13,4,3 ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 15:37:29)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต คามด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 15:36:21)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 15:35:09)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 บ้านคลองหนึ่ง สายวัดคลองหนึ่ง – ฝายนาบน ตำบลแปลงยาว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd (21/02/2562 15:34:17)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง มรร.บางคล้า จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 15:33:02)
สวท.ระยอง/ จ.ระยอง ขายทอดตลาดพัสดุ ชำรุด เสื่อมสภาพ 2 ประเภท (21/02/2562)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ตำบลหัวไทร อำเภอบ้างคล้า 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21/02/2562 14:53:47)
(ส.ปชส.จันทบุรี)องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (15/02/2562)
อ่านทั้งหมด     

  

 
 
 

 

 

 

 

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.