หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัคร
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัคร ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัคร
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครเพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (13/02/2019)
อ่าน 40 ครั้ง
(สวท.ระยอง) สำนักงาน ปปช.รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (05/02/2019)
อ่าน 109 ครั้ง
(ส.ปชส.สระแก้ว)สำนักงานคลังเขต 2ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (28/01/2019)
อ่าน 166 ครั้ง
เหล่ากาชาด จังหวัดระยอง รับสมัครพนักงาน (23/01/2019)
อ่าน 133 ครั้ง
สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงาน ขับรถยนต์ (21/01/2019)
(สวท.ระยอง) เทศบาลตำบลทับมา เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ หลายตำแหน่ง (19/01/2019)
อ่าน 112 ครั้ง
(ส.ปชส.สระแก้ว)มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ให้ทุนศึกษาเยาวชนสระแก้ว “ทุนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นสระแก้ว” (18/01/2019)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 7 อัตรา (16/01/2019)
อ่าน 95 ครั้ง
(สวท.ระยอง) สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง แจ้งตำแหน่งงานว่างจำนวนหลายอัตรา ประจำเดือน มกราคม 2562 (15/01/2019)
อ่าน 85 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุนจากทุกเหล่าทัพ และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการเป็นทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ (14/01/2019)
อ่าน 57 ครั้ง
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา (08/01/2019)
อ่าน 102 ครั้ง
(สวท.ระยอง) สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา (02/01/2019)
อ่าน 127 ครั้ง
(สวท.ระยอง) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน(ชาย) (24/12/2018)
อ่าน 147 ครั้ง
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วโดยสำนักงานจังหวัดสระแก้ว มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือก เป็นลูกจ้าง (23/12/2018)
อ่าน 139 ครั้ง
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้า่งชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิต (18/12/2018)
อ่าน 102 ครั้ง
(ส.ปชส.สระแก้ว)สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สังกัดสำนักงานขนส่งสระแก้ว จำนวน 1อัตรา (17/12/2018)
อ่าน 76 ครั้ง
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วโดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1 อัตรา (12/12/2018)
สวท.ระยอง/องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รับสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ประจำปี 2562 (11/12/2018)
อ่าน 81 ครั้ง
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก 1 อัตรา (07/12/2018)
อ่าน 99 ครั้ง
(สวท.ระยอง) สำนักงานคุมประพฤติจ.ระยอง รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา (06/12/2018)
อ่าน 79 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.