1  
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯฉะเชิงเทรานำข้าราชการ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (23/07/2561 14:58:09)
ข่าวน่าสนใจ
(ส.ปชส.จันทบุรี ) (23/07/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ”ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ด้วยการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยที่เสียหายจากวาตภัย (22/07/2561 20:41:22)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมสร้างฝายมีชีวิตบ้านห้วยหิน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (22/07/2561 20:21:13)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)จ.ฉะเชิงเทราจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำ ดีด้วยหัวใ จ กฟภ. ดูแลช้างป่า เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 (22/07/2561 20:16:31)
(ส.ปชส.ชบ) กสจ. จัดสัมมนาพบสมาชิกและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ภาคตะวันออก (20/07/2561)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดกิจกรรม “Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน จังหวัดฉะเชิงเทรา” สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (20/07/2561 05:06:19)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)รองผู้ว่าฯฉะเชิงเทราเปิดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนรอบที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับทางราชการ (20/07/2561 04:52:35)
(ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา)ผู้ว่าฯแปดริ้ว นำข้าราชการและพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตร แบบวิถีชนคนฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ ส่งเสริมให้ประชาชน ร่วมกิจกรรมทางศาสนา สืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรและมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม (20/07/2561 12:56:22)
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์การภาครัฐ (19/07/2561)
อ่านทั้งหมด     


สวท.ระยอง/สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จ.ชลบุรี ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด502 รายการ (19/07/2561)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นอาคารเอนกประสงค์พื้นที่ภายในอาคาร โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (18/07/2561 14:29:38)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างปรับปรุงผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3028 บ้านปากคลองท่าลาด – บ้านราชสาส์น อำเภอราชสาส์น (18/07/2561 14:28:19)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคนขับรถห้องสมุดเคลื่อนที่ (16/07/2561 11:00:22)
(ส.ปชส.สระแก้ว)คปภ.สระแก้วส่งเสริมเยาวชนช่วยเหลือสังคม เสริมการเรียนรู้ ตามโครงการยุวชนประกันภัยในโรงเรียน ประจำปี 2561 (12/07/2561)
(ส.ปชส.สระแก้ว)สระแก้วขอเชิญเสนอข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติ ปี 2561 (12/07/2561)
     
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วงดดื่มสุราทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษาปี2561 (23/07/2561)
(ส.ปชส.จันทบุุรี ) จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” (18/07/2561)
(ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรี จัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (18/07/2561)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
อ่านทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
(ส.ปชส.สระแก้ว)จังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วงดดื่มสุราทำความดีถวายในหลวง ในช่วงเข้าพรรษาปี2561 (23/07/2018)
(ส.ปชส.จันทบุุรี ) จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” (18/07/2018)
อ่าน 20 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)จันทบุรี จัดขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ (18/07/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)4 หน่วยงานในจันทบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพประชุมกาแฟสัญจร (16/07/2018)
อ่าน 51 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรี ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกประชาชนในท้องถิ่นชนบท พื้นที่ชายแดนไทย – กัมพูชา (16/07/2018)
อ่าน 48 ครั้ง
จันทบุรีเดินหน้าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชุมชน OTOP VILLAGE (13/07/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
ผู้ตรวจสำนักนายกติดตามการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืนที่จันทบุรี (11/07/2018)
อ่าน 31 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี) วาระงานข่าว วันพรุ่งนี้ วันพุธ ที่ 11 ก.ค.61 จ.จันทบุรี จัดพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ (10/07/2018)
อ่าน 53 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่จังหวัดจันทบุรี (10/07/2018)
อ่าน 43 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมโครงการ 'การเป็นคนไทยที่ดีตามรอยพระยุคลบาท' สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี (10/07/2018)
อ่าน 40 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)สสส.จัดประชุมเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดจันทบุรี เดินหน้าป้องปรามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก้ปัญหาสังคม (10/07/2018)
อ่าน 16 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี) กกท.จันทบุรีประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของจังหวัดจันทบุรี สนองนโยบายของรัฐบาลในการ พัฒนาเศรษฐกิจ Thailand ๔.๐ (09/07/2018)
(ส.ปชส.จันทบุรี) ประธานมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการแก้ปัญหาช้างป่า ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีพร้อมเปิดอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่า (09/07/2018)
อ่าน 53 ครั้ง
(ส.ปชส.สระแก้ว)เหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้วขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการ น้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี2561 (05/07/2018)
อ่าน 77 ครั้ง
(ส.ปชส.สระแก้ว)โรงเรียนไทยสปาบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดสระตราดกำลังเบิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 2 (ทั้ง4หลักสูตร) (04/07/2018)
(ส.ปชส.จันทบุรี)เทศบาลเมืองจันทบุรีเตรียมประชุมประชาคมเพื่อพิจารณา ร่างแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี (03/07/2018)
อ่าน 78 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี จะออกให้บริการ หน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (03/07/2018)
อ่าน 65 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี)คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เตรียมจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า แก่ผู้ประกอบการและตัวแทนเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี (03/07/2018)
อ่าน 59 ครั้ง
รายงานพิเศษ จิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ( ตอนที่ 1 ) (29/06/2018)
อ่าน 83 ครั้ง
(ส.ปชส.จันทบุรี ) จ.จันทบุรี จัดงาน แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Chanthaburi Gems And Jewelry Fair 2018 ยกระดับมาตรฐานการผลิตและการตลาดของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น (26/06/2018)
อ่าน 92 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ถัดไป>>


   

 


 


 


24 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า คุณสบายดีไหม
ประเทศ พม่า พูดว่า "เนเก้าบาตะล่า"

16 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศเวียดนาม พูดว่า "ซินโหลย "

15 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "ตุ้นบู้ฉี่"

10 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศอินโดนีเซีย พูดว่า "มาอัฟ"

8 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศสิงคโปร์ พูดว่า "เหมอยเฉินเมอ"

7 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ขอโทษ
ประเทศ พม่า พูดว่า "เตาปั่นบาเต"

6 ม.ค. 56
วันนี้เสนอในหมวดทักทาย คำว่า ไม่เป็นไร
ประเทศ ฟิลิปปินส์ พูดว่า "ฮินดี้ บาเล"

อ่านทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.