หน้าหลัก >> ข่าว สทท.จันทบุรี

ข่าว สทท.จันทบุรี
สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ โดยล่าสุดที่จังหวัดยโสธรสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรตามลำน้ำชีไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งขอด (27/03/2013)
การจัดค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สุดยอดเด็กจันท์ สานฝันสู่อาเซียน คือ 1 ใน 2 โครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ติดตามได้จากรายง (27/03/2013)
การจัดค่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้กับกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สุดยอดเด็กจันท์ สานฝันสู่อาเซียน คือ 1 ใน 2 โครงการของจังหวัดจันทบุรี ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสค. ในการยกระดับการพัฒนาการเรียนรู้ระดับจังหวัด ติดตามได้จากรายง (27/03/2013)
โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ทำตามความฝันเด็ก สร้างห้องสมุด จัดประกวดเรียงความห้องสมุดในฝัน ภายใต้โครงการ "น้ำหมึกสร้างสรรค์ ดาวสานฝันเพื่อชุมชน" (27/03/2013)
การแก้ปัญหาในระบบการศึกษาไทยที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษา พบว่าการพัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาอย่างสมบูรณ์ นำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ของโลกมีความสำคํญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาในหลักสูตร ครับ/ค่ะ (27/03/2013)
จังหวัดตราดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (27/03/2013)
สถานการณ์ภัยแล้ง เริ่มขยายวงกว้างไปหลายพื้นที่ โดยล่าสุดที่จังหวัดยโสธรสถานีสูบน้ำเพื่อทำการเกษตรตามลำน้ำชีไม่สามารถสูบน้ำส่งให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เนื่องจากปริมาณน้ำแห้งขอด (27/03/2013)
สมาคมสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดจันทบุรี และพลังมวลชนจังหวัดจันทบุรี ร่วมปฏิบัติบูชา ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (27/03/2013)
คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ เตรียมกำหนดแนวทางการรับจำนำข้าวรอบใหม่ ในวงเงินกว่า 5 แสนล้านบาท (27/03/2013)
รัฐบาลเดินหน้าขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กาแฟดอยตุง และกาแฟดอยช้าง พร้อมทั้งนำสินค้าเกษตรอินทรีย์ ส่งออกไปยังสหภาพยุโรป (27/03/2013)
วิธีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติด อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เปิดให้เยาวชนเข้าศึกษาพระไตรปิฎก ให้ธรรมะเป็นเกราะป้องกันภัย ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ/ค่ะ (27/03/2013)
วิธีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปสู่วงจรของยาเสพติด อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เปิดให้เยาวชนเข้าศึกษาพระไตรปิฎก ให้ธรรมะเป็นเกราะป้องกันภัย ได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ/ค่ะ (27/03/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคการเกษตร ระดมแนวคิด วางแผนป้องกันปัญหาผลไม้ล้นตลาด เตรียมกระจายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (27/03/2013)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเรียกประชุมด่วนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคการเกษตร ระดมแนวคิด วางแผนป้องกันปัญหาผลไม้ล้นตลาด เตรียมกระจายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดรองรับปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น (27/03/2013)
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ทุ่มงบกว่า 5 ล้านบาท ปรับปรุงเมืองเก่าระยอง ถนนยมจินดา ให้สวยงามเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว (27/03/2013)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จังหวัดตราด (27/03/2013)
ผู้แทนมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบพ่อเมืองและหัวหน้าส่วนราชการ และนักธุรกิจเมืองระยอง หารือแนวทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน หลังมีการสถาปนาบ้านพี่เมืองน้องกันมาก่อนหน้านี้ (27/03/2013)
มูลนิธิเฟืองพัฒนา จับมือนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ร่วมปฏิรูปการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมป้อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมป้องกันปัญหาแรงงานฝีมือขาดแคลน ต้อนรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (27/03/2013)
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่จังหวัดจันทบุรี (27/03/2013)
จังหวัดชลบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และผลกระทบที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในด้านต่าง ๆ (27/03/2013)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป>>

   
 
 
 
 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- หนังสือเวียน
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

- วิธีส่งข่าว
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวศ.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ

     
         

ศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารภาคตะวันออก การประชาสัมพันธ์ของรัฐ ตลอดจนวางแผน กำกับดูแล นโยบาย แผนงาน และให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริม สนับสนุน ประสานงาน ด้านการประชาสัมพันธ์.