ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ (16/06/2564 10:42:35)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองอีแปะ หมู่ที่ 7 ต.สองคลอง อ.บางปะกง (15/06/2564 11:19:16)
ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางเรือน หมู่ที่ 9 ต.บางกะไห อ.เมือง (15/06/2564 11:18:04)
ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามคลองขุดใหม่ จุดที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลสองคลอง อ.บางปะกง (15/06/2564 11:17:33)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/06/2564 11:16:59)
     
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานปศุสัตว์เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มงานบริหารทั่วไป (11/06/2564 13:58:52)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 19 อัตรา (02/06/2564 15:38:48)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (25/05/2564 15:32:18)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 34 อัตรา (07/05/2564)
ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา / สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (26/04/2564 10:22:32)
     
(ส.ปชส.จันทบุรี)จ.จันทบุรี มอบสิ่งของและเงินสู้โควิด - 19 (29/05/2564)
(ส.ปชส.จันทบุรี) จ.จันทบุรี เกิดพายุฝนลมแรงพัดบ้านเรือน ต้นไม้ล้ม เรือประมงพื้นบ้านจมน้ำ (06/05/2564)
นักเทคนิคการแพทย์ขายแซนวิชเป็นรายได้เริมช่วงโควิด -19 (04/05/2564)
(ส.ปชส.รย.)ระยอง ชวนเที่ยวเมืองผลไม้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีกว่า 70 สวน หลังโควิด-19 คลี่คลายลง (31/03/2564)
(ส.ปชส.จันทบุรี)แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จันทบุรี พร้อมต้อนรับ หลังผ่อนคลายโควิด -19 (11/02/2564)