ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน
ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เข้ารับการประเมินความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสัมภาษณ์ ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุม 2 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

เริ่มลงทะเบียน 13.30 น. และ เริ่มสอบ 14.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3947-1086


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนักสื่อสารมวล.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar