ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสื่อสารมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 กรุณารายงานตัวเพื่อรักการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในวันที่ 18 ก.ค. 65 เวลา 09.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 หากไม่มารายงานตามวัน เวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar