ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

 


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศรับ-พขร.-สปข.7.pdf |


คะแนนโหวต :