ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจัดทำหลังคาดาดฟ้า อาคารสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้าง.pdf |
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf |
แบบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน สปข.7(หลัง.pdf |
ปร.4.pdf |
ปร.5.pdf |
ปร.6.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar