ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารจัดทำหลังคาดาดฟ้า อาคารสำนักงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่.pdf |


คะแนนโหวต :