ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพรถถ่ายทอดสด และเชื่อมโยงสัญญาณ (OB) ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประกาศสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพรถถ่ายทอดสด และเชื่อมโยงสัญญาณ (OB) ความคมชัดสูง High-Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมป.pdf |
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอ.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar