ประกาศเทศบาลเมืองจันทนิมิต ประกวดราคาซื้อรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองจันทนิมิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
img-Z07090612.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar