ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพรถถ่ายทอดสด และเชื่อมโยงสัญญาณ (OB) ความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ

ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพรถถ่ายทอดสด และเชื่อมโยงสัญญาณ (OB) ความคมชัดสูง High Definition พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงประสิทธิภา.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar