นำเสนอแผน ปี ๖๕ ของ สปข.๗

( ๒๐ ต.ค. ๖๔) เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 1 สปข.7 นายทองทศ  มหามนตรี ผอ.สปข.๗ เข้าร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอแผนดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของหน่วยปฏิบัติ ในรูปแบบรายหน่วยงาน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับฟังการดำเนินงาน เป้าหมาย ประเด็นการประชาสัมพันธ์ โดยมี นางสุดฤทัย  เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุมฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar