ข้อยกเว้นกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีอะไรบ้าง

 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :