ธกส. ออก 2 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เกษตรกร มีทั้งคืนดอกเบี้ย ทั้งลดดอกเบี้ย

 


image วิดีโอ


คะแนนโหวต :