ไทยเตรียมใช้ สเปรย์พ่นจมูก ป้องกันโควิด

3 นวัตกรรมฝีมือคนไทย ป้องกันโควิด
สเปรย์พ่นจมูก : HXP-GPOVac : ChulaCov19 คาดให้บริการกลางปี 66

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความสำเร็จของนวัตกรรม “สเปรย์แอนติบอดีพ่นจมูก” ที่มีคุณสมบัติยับยั้งเชื้อโควิด-19 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานไทย คือ องค์การเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และบริษัทไฮไบโอไซ จำกัด คาดสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ในไตรมาส 3 ของปีนี้

นอกจากนี้ วัคซีน HXP-GPOVac ขององค์การเภสัชกรรม ได้ผ่านการทดลองในมนุษย์ทั้งเฟส 1 และเฟส 2 ผลการทดลองพบว่า สามารถป้องกันโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ และอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีแผนจะนำวัคซีนดังกล่าว กลับไปทำการทดลองเฟส 2 อีกครั้งในช่วงเดือน ส.ค. 65 เมื่อสำเร็จและได้ผลดี จะดำเนินการทดลองเฟส 3 ต่อไป คาดว่าจะเริ่มฉีดให้ประชาชนได้กลางปี 66

ส่วนวัคซีน ChulaCov19 ของศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีเทียบเท่ากับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นา ขณะนี้อยู่ระหว่างการผลิตวัคซีนในโรงงานไทย และรอทดลองในคนระยะ 3 คาดสามารถขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินได้ภายในสิ้นปี

ความคืบหน้าของการพัฒนานวัตกรรมดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของคนไทย และรัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงในระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 เเม้ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงเตรียมการเปลี่ยนไปสู่โรคประจำถิ่น แต่การพัฒนาวัคซีนใช้เองในประเทศยังเป็นสิ่งจำเป็น


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :