ขยายโครงการช่วยเหลือ ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มอีก 3 เดือน

เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบด้านพลังงานให้กับประชาชน ขยายเวลาโครงการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มอีก 3 เดือน
.
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มาตรการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG โดยมีกรอบเป้าหมายให้ราคาขายปลีก LPG อยู่ที่ประมาณ 408 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จากต้นทุนที่แท้จริง 460 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงาน ประสาน ปตท. ขอความร่วมมือขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ ปตท. ดำเนินการอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :