เตือน ภาคอีสาน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน - น้ำป่าไหลหลาก น้ำโขงเพิ่มขึ้น

เตือน ❗ ภาคอีสาน เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน - น้ำป่าไหลหลาก น้ำโขงเพิ่มขึ้น

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัย ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2565 พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบึงกาฬ อำเภอบุ่งคล้า สกลนคร อำเภอบ้านม่วง และนครพนม อำเภอเมืองฯ ธาตุพนม

ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อุบัติภัยจากไฟฟ้าและเพิ่มความระวังการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านทาง ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังระดับแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย อำเภอเชียงคาน ขอให้เฝ้าระวังผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยว

สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ. รับแจ้งเหตุ 1784” และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar