ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมรวม 7 จังหวัด เร่งให้ความช่วยเหลือ

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมรวม 7 จังหวัด อยุธยา - อ่างทอง ระดับน้ำยังทรงตัว ประสานพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือแล้ว

15 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. ปภ.รายงานช่วงวันที่ 15-16 ส.ค.65 เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง มหาสารคาม ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสระแก้ว รวม 8 อำเภอ 8 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16 ครัวเรือน สถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ขณะที่พื้นที่ภาคกลางริมเจ้าพระยามีน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 2 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยาและอ่างทอง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว ประสานพื้นที่เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานจากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ ในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคุลมประเทศเมียนมาและประเทศลาวตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้มีฝนตกหนักถึง หนักมากบางแห่ง ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง ในระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 เกิดสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง มหาสารคาม ขอนแก่น ศรีสะเกษ และสระแก้ว รวม 8 อำเภอ 8 ตำบล 9 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 16 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด แยกเป็น

- ลำปาง (15 ส.ค. 65 เวลา 15.00 น.) เกิดฝนตกหนักน้ำในลำห้วยแม่สุกเอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังเหนือ (ต.ร่องเคาะ) อำเภอแจ้ห่ม (ต.แม่สุก) อำเภอเมืองปาน (ต.เมืองปาน) ประชาชนได้รับผลกระทบ 13 ครัวเรือน นาข้าวเสียหาย 55 ไร่

- มหาสารคาม ( 15 ส.ค. 65 เวลา 21.15 น.) เกิดฝนตกหนักน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย (ต.เขวาไร่) น้ำหลากกัดเซาะคอสะพานห้วยส้มมอ ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรได้

- ขอนแก่น (15 ส.ค. 65 เวลา 20.30 น.) เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอชุมแพ (ทม.ชุมแพ) น้ำท่วมผิวการจราจรบริเวณแยกสัญญาณไฟจราจรหน้า รพ.ชุมแพ ทต.บ้านเป็ด อ.เมืองฯ น้ำท่วมบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านกอก ระดับน้ำสูงประมาณ 10 เซนติเมตร

- สระแก้ว (15 ส.ค. 65 เวลา 19.00 น). เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำในคลองสาขาพระสทิงล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น (ต.คลองหินปูน) ประชาชนได้รับผลกระทบ 3 ครัวเรือน น้ำท่วมผิวการจราจร บนถนน ทล.317 ช่วงหน้า อบต.คลองหินปูน ระดับน้ำสูง 20 เซนติเมตร

- ศรีสะเกษ (15 ส.ค. 65 เวลา 16.30 น.) เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอขุนหาญ (ต.บักดอง) ส่งผลให้น้ำท่วมผิวการจราจรถนนบ้านสำโรงเกียรติ - บ้านละลาย บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ

นอกจากนี้ จากสถานการณ์ฝนตกหนักในภาคเหนือ ทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 1,400 - 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นในอัตรา 1,000 – 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.20 – 0.60 เมตร บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกคันกั้นน้ำบริเวณคลองโผงเผง จังหวัดอ่างทอง คลองบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (แม่น้ำน้อย) ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 2 จังหวัดภาคกลาง ปัจจุบันระดับน้ำทรงตัว ได้แก่

- พระนครศรีอยุธยา เกิดน้ำล้นตลิ่งจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเสนา (ตำบลหัวเวียง บ้านกระทุ่ม บ้านโพธิ์ บ้านแพน รางจระเข้ เสนา) อำเภอผักไห่ (ตำบลบ้านใหญ่ ท่าดินแดง ผักไห่) อำเภอบางบาล (ตำบลวัดตะกู บ้านคลัง ทางช้าง น้ำเต้า) อำเภอบางไทร (ตำบลบางยี่โท สนามไชย บ้านกลึง บ้านเกาะ) ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,276 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

- อ่างทอง เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอป่าโมก (ต.โผงเผง) เนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ ประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 2 สุพรรณบุรี ร่วมกับ หน่วยทหาร อำเภอ อปท. จิตอาสา อปพร. อาสาสมัคร มูลนิธิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัย เร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว ได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัย สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ///////


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :