ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 ก.ย.65 ถึง 20 พ.ย.65

ครม.เห็นชอบขยายเวลาปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 5 บาท ออกไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 21 ก.ย.65 ถึง 20 พ.ย.65

และขยายเวลาจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอัตราศูนย์ สำหรับน้ำมันดีเซล (บี0)

และน้ำมันเตาที่นำไปผลิตกระแสไฟฟ้า ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่ 16 ก.ย.65 ถึง 15 มี.ค.66


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :