อนุมัติแล้ว! ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน ก.ย.-ธ.ค.65 สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

อนุมัติแล้ว! ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน ก.ย.-ธ.ค.65 สำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน ตามเกณฑ์ที่กำหนด

วันนี้ ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่า FT งวดใหม่ โดยลดค่าไฟฟ้าให้กับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน 500 หน่วยต่อเดือน สำหรับ 2 กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าตามเกณฑ์ที่กำหนด เป็นเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน -ธันวาคม 2565 โดยใช้เงินงบกลางผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2565-2566 ประมาณ 9,000 ล้านบาท

สำหรับมาตรการลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ ก.ย.–ธ.ค.65 มีดังนี้

1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน (เป็นกลุ่มเปราะบาง) ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

2. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดจากการเพิ่มขึ้นของค่า Ft แบบขั้นบันได ในอัตราร้อยละ 15 - 75 ดังนี้

-ผู้ใช้ไฟฟ้า 301-350 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 75 หรือ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย

-ผู้ใช้ไฟฟ้า 351-400 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 45 หรือ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย

-ผู้ใช้ไฟฟ้า 401-500 หน่วย ให้ส่วนลดค่า Ft ร้อยละ 15 หรือ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย

ทั้งนี้ มีผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประมาณ 21.46 ล้านราย


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar