เงินพิเศษผู้สูงอายุ โอนเข้า 19 ก.ย.65 

เงินพิเศษผู้สูงอายุ โอนเข้า 19 ก.ย.65 

รัฐบาลเติมเงินพิเศษช่วยเหลือผู้สูงอายุ 10.9 ล้านคนทั่วประเทศ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้ได้รับเงินพิเศษโอนเข้าบัญชี วันที่ 19 กันยายน 2565 

อายุ 60-69 ปี ได้ 100 บาท

อายุ 70-79 ปี ได้ 150 บาท

อายุ 80-89 ปี ได้ 200 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้ 250 บาท


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar