กรมการแพทย์แผนไทยฯ เน้นย้ำผู้ประกอบการกัญชาทุกจังหวัด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย “สมุนไพรควบคุม (กัญชา)” พ.ศ.2565 อย่างเคร่งครัด รักษาภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ  กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ลงพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด ในการบังคับใช้กฎหมายกัญชา พบผู้ประกอบกิจการจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ทั้งหมด 25 ราย ได้รับอนุญาตถูกต้องครบถ้วน จำนวน 17 ราย ไม่ได้รับอนุญาต 7 ราย และยังมีผู้ที่มีใบอนุญาตฯ แต่ทำผิดเงื่อนไขอีก จำนวน 1 ราย

สำหรับผู้กระทำความผิดทั้ง 7 ราย เจ้าหน้าที่กรมการแพทย์แผนไทยฯ  ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ยึดอายัดของกลาง และสั่งปิด พร้อมจับกุมดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย  โดยได้ตั้งวงเงินประกัน รายละ 20,000 บาท เพื่อนำส่งฟ้องศาลแขวงในพื้นที่ ลงโทษปรับ รายละ 9,500 บาท จำคุก 3 เดือน สำหรับโทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี และ ริบของกลาง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับล่าสุด พร้อมกับเน้นย้ำประชาชนใช้กัญชาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม(กัญชา) พ.ศ.2565  เนื่องจากภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศ จึงขอให้ผู้ประกอบการแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ ให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง “สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565  ฉบับใหม่ล่าสุดอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนทั่วไป ที่จะส่งออก จำหน่าย หรือ แปรรูปจากช่อดอกกัญชาในเชิงพาณิชย์ต้องทำการขออนุญาตก่อน เขตกรุงเทพมหานคร ต้องยื่นขออนุญาต ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  หากอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ต้องขออนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โทร. 0 2149 5607-8 หรือ 0 2591 7007 ต่อ 3708, 3713


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar