บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนพฤษภาคม 2566
1.ซื้อสินค้า 300 บาท 
-กรณีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ ช่วงวันที่ 27 มี.ค.-26 เม.ย.66 จะได้วงเงินซื้อสินค้ารวม 600 บาท (ได้ย้อนหลัง 300 บาท)
2.ค่าเดินทางรถโดยสาร-เรือโดยสารสาธารณะ 750 บาท
3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท (รอบเดือน เม.ย.-มิ.ย.66)
4.ค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ ไม่เกิน 315 บาท (ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาทต่อเดือน) ต้องลงทะเบียนก่อน ที่สำนักงานหรือเว็บไซต์การไฟฟ้าในพื้นที่
5.ค่าน้ำประปา ครัวเรือนละ ไม่เกิน 100 บาท (ต้องใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาทต่อเดือน) ต้องลงทะเบียนก่อน ที่สำนักงานหรือเว็บไซต์การประปาในพื้นที่
6.เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท (โอนเช้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ทุกวันที่ 20 ของเดือน)


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar