เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรํฐ (เดิม) วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรํฐ (เดิม) วันที่ 18 พฤษภาคม 2566

- ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (รอบบิลเดือน เม.ย.66)

- ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท) (รอบบิลเดือน เม.ย.66)

* ผู้มีสิทธิตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เดิม) ที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคม 2566 เป็นครั้งสุดท้าย

***สามารถกดเป็นเงินสดได้ ที่ตู้เอทีเอ็ม ธ.กรุงไทย หรือ นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เดิม) ไปติดต่อ ธ.กรุงไทย ใกล้บ้าน***  

 

.


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar