บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2566
1.ซื้อสินค้า 300 บาท 
-กรณีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ รอบ 2 และ 3 จะได้วงเงินซื้อสินค้าย้อนหลัง รวมเป็น ุ600 หรือ 900 บาท โดยสามารถ สแกนตรวจสอบยอดเงินซื้อสินค้าของแต่ละคนได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการ
2.ค่าเดินทางรถโดยสาร-เรือโดยสารสาธารณะ 750 บาท
3.ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท (รอบเดือน เม.ย.-มิ.ย.66)
4.ค่าไฟฟ้า ครัวเรือนละ ไม่เกิน 315 บาท (ต้องใช้ไฟฟ้า ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาทต่อเดือน) ต้องลงทะเบียนก่อน ที่สำนักงานหรือเว็บไซต์การไฟฟ้าในพื้นที่
5.ค่าน้ำประปา ครัวเรือนละ ไม่เกิน 100 บาท (ต้องใช้น้ำประปา ไม่เกินเกณฑ์ 315 บาทต่อเดือน) ต้องลงทะเบียนก่อน ที่สำนักงานหรือเว็บไซต์การประปาในพื้นที่
6.เงินพิเศษผู้พิการ 200 บาท (โอนเช้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ทุกวันที่ 20 ของเดือน)


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar