กระทรวงยุติธรรม เร่งขับเคลื่อนคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ตามหลักการของรัฐบาลผู้เสพคือผู้ป่วย

พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า ศาลยุติธรรมได้นำปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาของคนไทย มาขับเคลื่อนตามหลักการของรัฐบาล ที่ระบุไว้ว่า "ผู้เสพคือผู้ป่วย" นำไปสู่การจัดโครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ของศาลยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ปปส. เพื่อให้เกิดการใช้บุคคลที่หลากหลายมาร่วมกันแก้ปัญหาไม่ใช่เพียงองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เพื่อให้เยาวชนอยู่ในสังคมที่มีคุณภาพ 
.
ปัจจุบันหากผู้มีปัญหาติดยาเสพติดมีความสมัครใจในการเข้ารับการบำบัด จะไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม แต่สามารถเข้ารับการบำบัดของทางกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมีการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่าง ๆ กันในภายหลัง ส่วนผู้ที่อยู่ในกระบวนการคุมประพฤติตามคำสั่งของศาลยุติธรรมอยู่แล้ว กว่า 180,000 คน ก็อยู่ระหว่างการเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ ตามที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เห็นผลภายใน 1 ปี 
.
ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าเมื่อเริ่มดำเนินโครงการ ฯ ดังกล่าวไปแล้วจะเป็นประโยชน์ในการช่วยฟื้นฟูบำบัดผู้ติดยาเสพติดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ และแก้ปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar