“พักหนี้เกษตรกร” แห่ลงทะเบียนเข้าร่วมแล้ว 1 แสนราย

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รายงานว่า ธ.ก.ส.ได้เปิดให้เกษตรกรแสดงความประสงค์ตาม “มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล” ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.66 ที่ผ่านมา ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile  ล่าสุด วันที่ 6 ต.ค.66 มีเกษตรกรแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้ารายย่อย ผ่าน BAAC mobile แล้ว จำนวนทั้งสิ้น  103,137 ราย

สำหรับเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิการพักชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ยนั้น จะต้องมีมูลหนี้ ณ วันที่ 30 ก.ย.66 ไม่เกิน 3 แสนบาท โดยสามารถเข้าร่วมได้ทั้งลูกหนี้ที่มีสถานะปกติ และลูกหนี้ที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) โดย ธ.ก.ส. ได้เปิดระบบการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค.66 เป็นต้นไป รายละเอียด ดังนี้

- เข้าสู่แอปพลิเคชัน BAAC Mobile
- กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้แสดงความประสงค์
- กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

จากนั้นระบบจะมีการประมวลข้อมูลตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อนัดหมายผู้ผ่านเกณฑ์และผู้ค้ำประกันไปที่สาขาหรือจุดบริการที่นัดหมาย เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้ารับการประเมินศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้


ทั้งนี้ การแสดงความประสงค์เข้าร่วมมาตรการพักชำระหนี้ จะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของลูกหนี้ ซึ่งหากลูกค้าผ่านเกณฑ์การพิจารณา จะได้รับการแจ้งเตือนนัดหมายสำหรับการยืนยันตัวตนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ต่อไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02 555 0555 หรือ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar