สธ. เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย เห็นผลใน 100 วันแรก “ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านโดส” ในเดือนพฤศจิกายนนี้

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กรมควบคุมโรค มีระบบป้องกันและควบคุมโรคที่มีศักยภาพในการรับมือทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ รวมทั้งโรคจากภัยธรรมชาติ มีการนำดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เชื่อมั่นว่าสามารถขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการยกระดับ 30 บาท ที่มีการกำหนด Quick Win ให้เห็นผลได้ใน 100 วันแรก โดยเฉพาะ มะเร็งครบวงจร ครอบคลุมมะเร็งสำคัญ 3 ชนิด ได้แก่ 
1.มะเร็งปากมดลูก โดยเตรียมพร้อมฉีดวัคซีน HPV ให้นักเรียน /นักศึกษาหญิงทั่วประเทศ (อายุ 11 - 20 ปี) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นี้ และจะกระจายวัคซีนสู่พื้นที่ทั่วประเทศ รวม 1.43 ล้านโดส เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2567 มะเร็งปากมดลูกพบในหญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม การฉีดวัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้มากถึง 90% จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งปากมดลูกใน 10-20 ปีข้างหน้าได้ 
2.มะเร็งท่อน้ำดี โดยการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธี Urine Rapid Test และคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดี ด้วยอัลตราซาวด์ 
 3.มะเร็งตับ โดยการคัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี พร้อมให้การรักษาผู้ที่ผลการคัดกรองเป็นบวก
.
สำหรับ Quick Win ด้านความปลอดภัยนักท่องเที่ยว คือ “Safety Phuket Island Sandbox” เตรียมประกาศเป้าหมายจังหวัดภูเก็ตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า, ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ให้บริการนักท่องเที่ยว, คัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ, มีระบบ Digital Surveillance และผลักดันให้มีศูนย์สุขภาพนักท่องเที่ยว และเตรียมขยายผลในจังหวัดนำร่องของทุกเขตสุขภาพ ได้แก่ น่าน, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พระนครศรีอยุธยา, เพชรบุรี, ระยอง, กาฬสินธุ์, อุดรธานี, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ตรัง และกรุงเทพมหานคร ดำเนินตาม 4 มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย การคัดกรองผู้เดินทางระหว่างประเทศ ระบบ Digital Surveillance ระบบส่งต่อทางอากาศ และถนนอาหารปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ปลอดโรค ให้กับนักท่องเที่ยว 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar