“นายก” หารือ 5 นโยบายเร่งด่วนยกระดับ 30 บาท ประกาศนำร่อง 4 จังหวัด ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับระบบสาธารณสุขของไทย โดนที่ประชุมมีการหารือ 5 นโยบายเร่งด่วนยกระดับ 30 บาท ได้แก่ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่, มะเร็งครบวงจรและการให้วัคซีน HPV, สถานชีวาภิบาล เพื่อฟื้นฟู ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง, การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. และการดูแลสุขภาพจิต และแก้ปัญหายาเสพติด ที่ตั้งเป้าบำบัด ฟื้นฟู คืนผู้ป่วยสู่สังคม
.
สำหรับ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จะมีการนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ที่สามารถเข้ารับบริการได้ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
.
ทั้งนี้ การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. ระยะแรก จะนำร่อง รพ.ประจำเขตดอนเมือง โดยยกระดับ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) เป็น รพ.ทุติยภูมิขนาด 120 เตียง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เป็น รพ.ผู้ป่วยนอกเฉพาะทางร่วมกับ รพ.แม่ข่าย และ รพ.ราชวิถี 2 เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วย คาดว่าจะเปิดให้บริการทั้ง 3 ส่วนได้ภายในเดือน ธ.ค.นี้


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar