กระทรวงแรงงาน เร่งหามาตรการจูงใจให้แรงงานไทยกลับจากอิสราเอล พร้อมเข้าเยี่ยมจุดบริการ พบแรงงานทยอยมารับเงินกองทุน 15,000 บาท ต่อเนื่อง

นายไพโรจน์  โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล เพื่อหามาตรการจูงใจให้แรงงานไทยในอิสราเอลเดินทางกลับประเทศ หลังนายกรัฐมนตรีมีความกังวล เนื่องจากสถานการณ์ในอิสราเอลอาจมีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้การอพยพมีความยากลำบาก
.
นอกจากนี้ นายไพโรจน์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดบริการซึ่งมีเจ้าหน้าที่รับเอกสารหลักฐานเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือจากกองทุน เพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศรายละ 15,000 บาท ซึ่งตลอดทั้งวันมีแรงงานทยอยเดินทางมายื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
.
ทั้งนี้ กรมการจัดหางาน ได้จ่ายเงินสิทธิประโยชน์จากกองทุนฯ รายละ 15,000 บาท ให้กับแรงงานไปแล้ว 364 คน จากที่ยื่นคำร้อง 819 คน หากแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากอิสราเอล และเป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถยื่นหลักฐานเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่อยู่ในภูมิลำเนา หรือที่กรมการจัดหางาน หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่.1694


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar